2010

Tidligere

Tid og sted: 2. mars 2010 13:0015:30, Akersgata 59 (R 5) auditoriet

Seminaret tok opp samhandlingsutfordringer internt og på tvers av etater. Vi fikk presentert forskning fra Semicolon-prosjektet som jobber med utvikling og utprøving av verktøy for bedre samordning og kunnskapsdeling i offentlig sektor.