2011

Tidligere

Tid og sted: 30. nov. 2011 09:3012:00, Kirkegata 18, 3.etg

Om forvaltningens etablering og bruk av kunnskapssentre, tenke-tanker og analyseenheter

Tid og sted: 26. okt. 2011 10:1515:30, hos NAV: aud. Hovedbølet

Aktualitetsseminar for jurister og andre interesserte

Tid og sted: 27. apr. 2011 09:0011:30, Norad, Ruseløkkveien 26

Seminaret tok opp bruk av evaluering i staten og drøftet forutsetninger for kunnskapsutvikling og forbedring i statlige virksomheter.

Tid og sted: 2. feb. 2011 13:0015:30, Akersgata 59 (R 5), auditoriet

Omdømmehåndtering må forventes å bli enda viktigere aktivitet i framtiden, da dette handler om en dypere trend i samfunnsutviklingen. Det er imidlertid viktig å utvikle oppskrifter og idealer som evner å ivareta offentlige institusjoners særtrekk og verdigrunnlag. Seminaret presenterte forskere som jobber med temaet.