2012

Tidligere

Tid og sted: 13. sep. 2012 12:3015:30, Akersgt. 64-68, NAV, Hovedbølet

Partnerforums aktualitetsseminar tok opp juridiske og etiske problemstillinger knyttet til embetsverkets rolle.

 

Tid og sted: 19. apr. 2012 12:4515:30, Akersgata 59, Auditoriet (R5)

Aktualitetsseminar om digital internkommunikasjon og nye arbeidsformer