Forholdet mellom politikere og embetsverk - embetsverkets rolle

Partnerforums aktualitetsseminar tok opp juridiske og etiske problemstillinger knyttet til embetsverkets rolle.

 

Seminaret tok utgangspunkt i vårens medieoppslag om departementenes håndtering av tilskuddsforvaltning, habilitet, forholdet mellom embetsverk og politikk. Hva er embetsverkets rolle – hva er de sentrale juridiske og etiske problemstillingene?

Program

12:30 Registrering - kaffe, te og frukt
13:00 Velkommen ved Partnerforums sekretariat
13:05 Forholdet mellom politikere og embetsverk – embetsverkets rolle (pdf) Vedlegg (pdf)
Fredrik Sejersted, professor, Universitetet i Oslo
13:35 Embetsverkets rolle – i lys av statens etiske retningslinjer
Morten Kinander, Civita/Handelshøyskolen BI
14:05 Pause
14:15 Kommentar
Villa Kulild, direktør, Norad
14:30 Kommentar (pdf)
Anne Kari Lande Hasle, departementsråd, Helse- og omsorgsdepartementet
14:45 Diskusjon
Ledet av Andreas Hompland, frilanser.
15:30 Slutt (med forbehold om endringer)

 

 

Om seminaret

Temaet ”embetsverkets rolle” har igjen blitt aktualisert etter Difis rapport "Hva skjer i departementene?" og konsekvensene for departementene etter Lysbakken-saken. For eksempel uttalte flere jurister seg i etterkant av at også embetsmenn kunne være strafferettslig ansvarlig ved for eksempel brudd på forvaltningsloven.

Seminaret vil se på embetsverkets rolle fra ulike ståsted;  juridisk ståsted, etisk ståsted, fra departement og underliggende virksomheter. Vi spør hva er embetsverkets grenser og muligheter? Hvordan bør embetsverket håndtere etiske dilemmaer i bl.a spenningsfeltet mellom lovverk og politiske hensyn? Hvordan påvirker de underliggende etatene embetsverkets forhold til politikere? Blir direktoratene trukket mer og mer inn i sekretariatsrollen til departementene? Er det vanskelig for direktoratene og gå ut med hva de mener (lojalitet vs faglig uavhengighet)?

Om innlederne

Fredrik Sejersted er professor i europarett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og daglig leder av Senter for europarett. Sejersted ledet utvalget som har gjennomgått Norges erfaringer med EØS-avtalen og øvrige avtaler med EU. Sejersted arbeidet tidligere ved Regjeringsadvokatembetet, hvor han hadde ansvar for EU-/EØS-rettssaker. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om europarettslige temaer og vært medlem av en rekke offentlige utvalg.

Morten Kinander er jurist og filosof ved Civita og førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI, Institutt for regnskap, revisjon og jus. Han har tidligere vært førsteamanuensis på juridisk fakultet i Bergen og jobbet som advokat i advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech. Han holder jevnlig foredrag om etiske spørsmål for jurister, både i privat og i offentlig sektor, og han er leder av Forskningsetisk utvalg ved høgskolen i Oslo og Akershus. I tillegg har han skrevet og utgitt bøker og artikler om rettsfilosofi, offentlig rett, rettsliggjøring og forholdet mellom rett og politikk.

Anne Kari Lande Hasle er departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet.

Villa Kulild er direktør i Norad.

Andreas Hompland er sosiolog (mag. art.) fra Universitetet i Oslo. Han er frilanser som journalist og forfatter og har arbeidet mye med møteledelse og forskningsformidling - ofte i scenarieform.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Styring, Forvaltningspolitikk, Etikk, Juss
Publisert 22. aug. 2012 12:54 - Sist endret 7. mai 2019 11:46