Jakten på "good governance"

Kort tid før Stortingsvalget så Partnerforum på utviklinger i forholdet mellom politisk ledelse og offentlig forvalting. Vi satte fokus både på maktkonsentrasjon, lojalitet, faglig uavhengighet og dilemmaer som oppstår i skjæringspunktet mellom politisk styring og forvaltningen av det offentliges samfunnsansvar.

Hvilke endringer mht. makt, myndighet og innflytelse har vi sett under de siste tiårenes regjeringer – og hva vi kan forvente oss dersom det blir et regjeringsskifte? Hvordan påvirkes beslutningsmekanismene og forholdet mellom politisk ledelse og embetsverket gjennom regjeringens sammensetning? Vil et regjeringsskifte også innebære et forvaltningspolitisk skifte? Og går vi mot et mer politisert embetsverk?

Program

12:00 Registrering - kaffe, te og frukt
12:30 Velkommen ved Partnerforums sekretariat
12:35

Sentraladministrasjonens beslutningsdilemmaer. 
Morten Egeberg, professor, Universitetet i Oslo.

13:15

Utvikling i den norske politiske kjernen  (pdf).
Kristoffer Kolltveit, universitetslektor, Universitetet i Oslo.

13:55 Pause
14:05 Erfaringer fra forvaltningen
Tom Rådahl, departementsråd, Miljøverndepartementet
14:20 Erfaringer fra forvaltningen
Hans Christian Holte, skattedirektør, Skattedirektoratet
14:35-15:15 Diskusjon, ledet av Kristin Taraldsrud Hoff

 

Om seminaret

Professor Morten Egeberg holdt et foredrag om sentraladministrasjonen i skjæringspunktet mellom politisk styring, faglig uavhengighet, likebehandling i enkeltsaker og europeisering. Det kan være en utfordring å balansere disse hensynene slik at det legger til rette for good governance.

God styring (good governance) er noe mer enn flertallsstyre/politisk styring: En kan argumentere for at god styring innebærer at en rekke, ofte kryssende, hensyn blir ivaretatt. Har departementene beveget seg bort fra å være institusjoner med et samfunnsansvar til å bli instrumenter i hendene på politiske ledelse? Hvilken rolle spiller direktorater og tilsyn i denne sammenhengen? Egeberg vil presentere funn fra de store survey-undersøkelsene gjort i sentraladministrasjonen (departement, direktorat, tilsyn o.l.) i 1986, 1996 og 2006 for å vise hvordan det står til med den faktiske ivaretakelsen av ulike hensyn. Dernest vil han berøre hvordan EUs forvaltningspolitikk og -utvikling påvirker styrkeforholdet mellom ulike hensyn i nasjonal forvaltning. Til slutt diskuteres muligheten for å drive en aktiv forvaltningspolitikk i en europeisert kontekst.

Deretter så Kristoffer Kolltveit, med utgangspunkt i sin nylig leverte doktorgradsavhandling, på maktkonsentrasjon i en politisk kontekst. Måten regjeringen arbeider har tilsynelatende forandret seg: Regjeringens underutvalg dukket opp i vokabularet, man fått har egen koordineringsminister ved Statsministerens kontor, og vi ser en tendens til et økt antall statssekretærer. Har beslutningsmakten i norske regjeringer blitt konsentrert? Hvilke faktorer kan eventuelt bidra til å forklare utviklingstrekkene? Er beslutningsprosessene under økt press?

Vi fikk så to kommentarinnlegg fra forvaltningen, først ved departementsråd Tom Rådahl, Miljøverndepartementet, og deretter ved skattedirektør Hans Christian Holte, Skattedirektoratet.

Til slutt ble det åpnet for spørsmål og diskusjon.

 

Om bidragsyterne

   

Morten Egeberg er professor i offentlig politikk og administrasjon ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). I tillegg er han tilknyttet ARENA -- Senter for europaforskning ved UiO.

Kristoffer Kolltveit har nylig levert doktorgradsavhandlingen sin ved Institutt for statsvitenskap. Hovedfokus har vært rettet mot utviklingstrekk i regjeringens arbeidsform i Norge. Kolltveit har tidligere arbeidet ved forskningsavdelingen i Kunnskapsdepartementet. Han er utdannet master i statsvitenskap ved UIO, og har også utdannelse fra Journalisthøgskolen i Oslo.

Tom Rådahl er departementsråd i Miljøverndepartementet. Rådahl er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen, og han har tidligere jobbet bl.a. i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Sosialdepartementet. Rådahl sitter også i Partnerforums styringsgruppe.

Hans Christian Holte tiltrådte som skattedirektør i august 2013. Holte er utdannet statsviter og har jobbet med forvaltningsutvikling i ulike roller og i flere sektorer. Han er tidligere direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT, og før dette var han ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet. Holte har også vært avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Kristin Taraldsrud Hoff er økonom og statsviter og utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun er blant annet politisk kommentator og fast spaltist i Stat & Styring.

 

 

 

 

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Forvaltningspolitikk
Publisert 28. juni 2013 13:11 - Sist endret 12. des. 2018 18:07