Norge og Europa i endring: Må demokratiet redefineres?

I samarbeid med ARENA Senter for europaforskning arrangerte Partnerforum et utvidet aktualitetsseminar om Norges posisjon i et stadig mer integrert Europa. ARENA presenterte en ny bok: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union."

Samtidig som 200-årsjubileet for Norges grunnlov blir tydelig markert, er det også 20 år siden EØS-avtalen trådte i kraft. Viktige spørsmål knyttet til Norges suverenitet, demokrati og forhold til resten av Europa er nå mer aktuelle enn på mange år:

Står EØS-retten i praksis over norsk lov, når 9.700 EU-regler er blitt en del av norsk lovverk og ca. 30 prosent av norske lover er endret som følge av dette? Har EUs regelverk fått større betydning enn den norske grunnloven? Må det norske demokratiet omdefineres, når makt og innflytelse reguleres på andre måter enn hva Grunnloven foreskriver og den parlamentariske kanal legger til rette for? Er det for enkelt å avgi suverenitet til nye EU-byråer? Og med Norges deltagelse i stadig mer forpliktende internasjonalt og europeisk samarbeid, bør Grunnloven endres for å fremdeles ha betydning som det norske demokratiets pilar?

ARENA Senter for europaforskning presenterte på dette seminaret den nye boken "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union." Her ble det diskutert viktige spørsmål om Norges administrative suverenitet, demokratisk konstitusjonalisme, medbestemmelse, handlingsrom og representasjon.

Program

11:30               Registrering. Kaffe/te og frukt.

12:00               Velkommen ved Partnerforums sekretariat

12:05               Det norske paradoks - demokratisk konstitusjonalisme i en europeisert
                        kontekst (pdf)
                        Erik Oddvar Eriksen, professor og senterleder, ARENA

12:25               Nasjonal administrativ suverenitet — myte eller realitet? (pdf)
                        Jarle Trondal, professor, ARENA

12:45               Demokrati eller handlingskapasitet i utenriks- og
                        sikkerhetspolitikken? (pdf)
                        Helene Sjursen, forskningsprofessor, ARENA

13:05               Surrogat-representasjon — tilbake til et før-demokratisk system? (pdf)
                        John Erik Fossum, professor, ARENA

13:25               Pause

13:40               Den norske debatten om EUs grunnlovsprosess (pdf)
                        Cathrine Holst, seniorforsker, ARENA

14:00               Norges tilknytning til EUs justis- og innenrikspolitikk. (pdf)
                        Fredrik Bøckman Finstad, avdelingsdirektør, Lovavdeling, Justis- og 
                        beredskapsdepartementet

14:20-15:15    Diskusjon
                       Ledet av Kjetil Wiedswang, kommentator, Dagens Næringsliv.

Program i pdf.

 

Om bidragsyterne

Erik Oddvar Eriksen er professor og senterleder ved ARENA Senter for europaforskning. Eriksens forskningsområde er i hovedsak politisk teori, demokratisk styring (governance), offentlig politikk, europeisk integrasjon og forutsetningene for postnasjonalt demokrati. Eriksen er medforfatter av boken: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union" (Universitetsforlaget: 2014).


Fredrik Bøckman Finstad er avdelingsdirektør i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Han underviser også ved Universitetet i Oslo og har tidligere bl.a. vært justisråd ved Norges EU-delegasjon. Finstad er medforfatter av boken: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union" (Universitetsforlaget: 2014).

 

John Erik Fossum er professor ved ARENA. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra the University of British Colombia, Canada. Fossums faglige interesseområder inkluderer politisk teori, EU og konstitusjonalisme, europeisering og internasjonal integrasjon. Fossum er medforfatter av boken: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union" (Universitetsforlaget: 2014).

Cathrine Holst er seniorforsker ved ARENA og har sin doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Hennes faglige interesser inkluderer politisk teori, demokratiteori, samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi, bruk av ekspertise i EU, offentlig debatt om Europa-spørsmål (særlig de intellektuelles rolle), likestillingspolitikk i Norge og EU, feministisk teori og kjønnsforskning. Holst er medforfatter av boken: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union" (Universitetsforlaget: 2014).
Helene Sjursen er forskingsprofessor ved ARENA. Hun har tidligere forelest i statsvitenskap ved the University of Glasgow og University College Dublin. Sjursen har doktorgrad i internasjonale relasjoner fra the London School of Economics and Political Science (LSE). Sjursens faglige interesseområde omfatter bl.a. EU som en internasjonal aktør, EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk og EU-utvidelser. Hun var medlem av den regjeringsoppnevnte Europautredningen fra 2010. Sjursen er medforfatter av boken: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union" (Universitetsforlaget: 2014).
Jarle Trondal er professor ved ARENA og har sin doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Trondal forsker på offentlig politikk og administrasjon ved Universitetet i Agder, og er Honorary Professor ved København Universitet i tillegg til sin stilling ved ARENA. Han har tidligere jobbet som seniorforsker ved Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU-STEP). Trondal er medforfatter av boken: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union" (Universitetsforlaget: 2014).

Kjetil Wiedswang er kommentator for Dagens Næringsliv og tidligere korrespondent i London og Brussel for samme avis. Wiedswang bidro med delutredningen ”Plux – Den norske modellen i Brussel” i regjeringens Europautredning, og han har skrevet boken ”Europaveien – EU, krisen og vi andre” (Schibsted 2012).

 

Arrangør

Partnerforum, ARENA Senter for europaforskning
Emneord: Internasjonalt, Demokrati, Forvaltningspolitikk
Publisert 17. jan. 2014 12:45 - Sist endret 9. okt. 2017 11:20