2015

Tidligere

Tid og sted: 8. sep. 2015 11:3015:30, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

Om det faglige og politiske forholdet mellom departement og direktorat. Skjer det en strukturell endring av dette forholdet?

Tid og sted: 21. apr. 2015 12:2515:30, Akersgt 59 (R5), Auditoriet

Forskning i seg selv gir ikke løsninger på politiske problemer. I saker hvor det er spenninger og verdiuenighet, er det ikke nok med forskningsresultater. Bør man også legge til rette for en annen type diskusjon -- og et sett med muligheter istedenfor én vei?

I så fall: Hva slags konsekvenser gir dette forskere og politikkutformere?