2005

Tidlegare

Tid og stad: 8. des. 2005, Handelshøyskolen BI, kantinen i 7. etasje

Frokosten søkte å avmystifisere "den moderne forbruker" og hadde tre innlegg med fokus på ulike sider ved konsumentrollen. I hvilken grad kan vi regne med bruker- eller forbrukermakt som en drivkraft i samfunnsutviklingen?

Tid og stad: 28. sep. 2005, Georg Sverdrups hus, Blindern

Formålet med frokostmøtet var å orientere om hva UiO og BI sammen - og hver for seg - kan bidra med av forskningsbasert innsikt om retorikk og kommunikasjon i arbeidslivet.