2006

Tidlegare

Tid og stad: 5. des. 2006, Universitetet i Oslo, Frederikke kafé

Norge melder om krise når det gjelder tilgang på nye realister – hvordan skal vi snu strømmen?

Tid og stad: 20. sep. 2006, Handelshøyskolen BI

Partnerforum og Karriereservice ved Handelshøyskolen BI arrangerte sammen et frokostmøte om Coaching i statlig forvaltning.

Tid og stad: 24. mai 2006, Handelshøyskolen BI

– Nye innsikter om forhandlingsstyrke, tillit og ressursfordeling

Tid: 23. mars 2006

Hvorfor modifiseres moderne reformer i foregangsland som Australia og New Zealand, og vil Norge følge deres eksempel?