2007

Tidlegare

Tid og stad: 15. nov. 2007, hos Norad

Partnerforum inviterte til frokostmøte om seniorpolitikk. Gjennom to innlegg ble utfordringer i offentlig og privat sektor belyst. Først presenterte Telenors arbeid med å utvikle sin seniorpolitikk, deretter fikk vi presentert eksempler fra kommunesektoren og en utdypning av hva KS mener kjennetegner en god seniorpolitikk.

Tid og stad: 26. sep. 2007, Akersgata 59, R5, aud
Tid og stad: 12. juni 2007, Handelshøyskolen BI, aud. B1-030

Norges evne til å tiltrekke seg og beholde høyt kvalifisert arbeidskraft vil være et avgjørende konkurranseelement framover. Hvordan tiltrekke seg arbeidskraften - og hvordan beholde den?  

Tid og stad: 15. mai 2007, Auditoriet, R5

Seminaret satte fokus på hvilke krav, utfordringer og dilemmaer som offentlig ansatte forventes å møte i en digital arbeidshverdag.