Elektronisk forvaltning – utfordringer for deg som statsansatt  

Seminaret satte fokus på hvilke krav, utfordringer og dilemmaer som offentlig ansatte forventes å møte i en digital arbeidshverdag.

Stortinget behandlet regjeringens melding om IKT-politikk Eit informasjonssamfunn for alle i 2007. Offentlig sektor spiller en sentral rolle i meldinga, og IKT-plan eNorge 2009 har som mål å gi landets innbyggere bedre offentlige tjenester, større tilgjengelighet, økt innsyn og innflytelse.

Program

Kl 07.45-08:00. Registrering og frokost
Kl 08.00-08.15: Hva slags offentlig sektor er det mulig å ønske seg? ved professor Jon Bing, Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo (UiO)
Kl 08.15-08.50: Rettslige aspekter ved å være ansatt i elektronisk forvaltning (pdf) ved professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO
Kl 08.50-09.10 Forventninger til forvaltningen Prosjektleder (pdf) Christine Hafskjold, Teknologirådet.
Kl 09.10-09.45: Oppsummering og diskusjon

 

Om foredragene

Jon Bing er opptatt av spørsmål i skjæringspunktet mellom juss og IKT, og innleder om muligheter og utfordringer ved den nye ”selvbetjeningsforvaltningen”. Hva kjennetegner en nødvendig, riktig og fornuftig e-forvaltning? Hvordan sikre god kvalitet?

Dag Wiese Schartum vil i sitt innlegg drøfte viktige utfordringer som ansatte i offentlig forvaltning ofte står overfor når saksbehandlingen skjer elektronisk og er mer eller mindre automatisert. Stikkord er blant annet ansattes personvern, medbestemmelse og krav til rettslig kompetanse
når informasjons- og kommunikasjonsteknologi står sentralt ved utførelsen av arbeidet.

Christine Hafskjold vil se på innbyggernes ønsker og hvilke forventninger som rettes mot en fremtidig offentlig sektor. Hun vil gjøre rede for Teknologirådets prosjekt om offentlige tjenester på Internett. Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme en bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi – for samfunnet og for den enkelte. Rådet skal gi innspill om teknologiske valg til Stortinget og øvrige myndigheter. Gjennom aktiv metodeutvikling for teknologivurdering og fremsyn, skal Teknologirådet involvere både eksperter, beslutningstakere, interessenter og lekfolk i sitt arbeid. Målet er å gi flest mulig anledning til å ta stilling i viktige teknologispørsmål.

 

Om bidragsyterne

Jon Bing er professor i rettsinformatikk ved Senter for rettsinformatikk, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har vært med på å etablere forskningen omkring jus og informasjonsteknologi fra 1970, og arbeidet med en rekke emner innenfor dette feltet. Hans doktoravhandling omhandlet rettslige kommunikasjonsprosesser og informasjonssystemer, ellers har han særlig arbeidet med personvern og immaterialrett. Han har deltatt i flere offentlige utvalg, vært leder for Norsk kulturråd og ellers engasjert innenfor kulturforvaltningen, og er for tiden leder av programområdet Samfunnssikkerhet og risiko (SAMRISK) i Norges forskningsråd. Som sciencefiction-forfatter har han skapt fasinerende fremtidsbilder

Dag Wiese Schartum er professor i forvaltningsinformatikk ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Doktoravhandlingen "Rettssikkerhet og systemutvikling i offentlig forvaltning" (1994) inneholdt en empirisk basert rettslig analyse av beslutningssystemer i forvaltningen. Schartum har særlig arbeidet med spørsmål vedrørende automatisering av rettslige beslutninger, personvern og informasjonssikkerhet, samt spørsmål vedrørende IKT, offentlighet og åpenhet. Han har blant annet deltatt i flere lovutvalg og er programansvarlig for BA i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet og MA i forvaltningsinformatikk.

Christine Hafskjold er utdannet sivilingeniør og har jobbet som prosjektleder for Teknologirådets IKT-prosjekter de siste tre årene. Fra før har hun 10 års erfaring som IT-konsulent, med fokus på blant annet offentlige saksbehandlingssystemer, IT-arkitektur og e-handel. Aktuelle prosjekter for Teknologirådet er Programvarepolitikk, Samfunnssikkerhet og personvern, Biometri og Offentlige tjenester på internett.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Forvaltningspolitikk, IKT, Juss
Publisert 29. juni 2011 11:17 - Sist endra 26. feb. 2014 12:59