2008

Tidlegare

Tid og stad: 9. des. 2008 08:0010:00, Akersgata 59, Oslo, Auditoriet (R5)

Bernt Hagtvet presenterte ti teser og kasta fram nokre idear til debatt.

Tid og stad: 11. sep. 2008 08:0010:00, Norad, Ruseløkkveien 26, Oslo

Møtet tok opp utfordringar for tverrfagleg forskingssamarbeid – infrastrukturen for slikt samarbeid stiller krav om ei betre koordinering, i dag synest ansvaret å vera pulverisert. Er innsikta vi har skaffa oss i Noreg vert brukt på ein god måte?

Tid og stad: 14. mai 2008 08:0010:00, Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37. Rom B2-060

Professor Tor W. Andreassen frå Handelshøyskolen BI presenterte ferske resultat frå Norsk kundebarometer si måling av brukartilfredsheit for utvalde offentlege tenesteleverandørar.

Tid og stad: 12. feb. 2008 08:0010:00, Handelshøyskolen BI

Partnerforum arrangerte frukostmøte om bruk av oljepengane. Først presenterte professor Øystein Noreng frå Handelshøyskolen BI synspunkt frå si forsking, deretter fekk vi ein kommentar ved professor Steinar Holden frå Universitetet i Oslo.