2011

Tidlegare

Tid og stad: 3. mai 2011 08:0010:00, Handelshøyskolen BI, B2-060

Partnerforum inviterete til frukostmøte om digitale tenester her i landet. Vi er gode på næringslivs-tenester, men er relativt sett middels gode i å tilby innbyggjartenester, og då særleg løysingar som set brukarane i sentrum. Korleis skal vi vidareutvikle dei digitale tenestene og hente ut gevinstar frå effektivisering av digitale tenester?

Tid og stad: 11. mars 2011 08:0010:30, Akersgata 59, auditoriet

Partnerforum inviterte til frukostmøte om Riksrevisjonen si rolle ved forbetringar av norsk forvaltning. Politidirektør Ingelin Killengreen og riksarkivar Ivar Fonnes stilte med synspunkt og erfaringar og dei blei kommentert av Tor Saglie. Frukostmøtet blei avslutta med diskusjon leia av Andreas Hompland.