2012

Tidlegare

Tid og stad: 7. des. 2012 08:0010:00, Handelshøyskolen BI, Rom C2-060 (Nydalen, Oslo)

Frukostmøte om tilsyn, beredskap og samhandling.

Tid og stad: 22. nov. 2012 08:0010:00, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

ARENA Senter for europaforsking ved Universitetet i Oslo og Partnerforum inviterer til fagleg påfyll om EU og utviklinga i Europa. Med fredspristildelinga som bakteppe ser vi på utviklinga i Europa og spør korleis den norske forvaltninga må tilpasse seg EU.

Tid og stad: 15. juni 2012 08:0010:00, Handelshøyskolen BI, B2-060

– utan å forlengje og komplisere prosessen?

Tid og stad: 29. mars 2012 08:0010:00, Akersgata 59, Auditoriet (R5)

Frukostmøte om utfordringar i statlege IKT-prosjekt.

Tid og stad: 18. jan. 2012 08:0010:00, Akersgata 59, R5, auditoriet

Har reformene verka etter føremålet? Fungerer organiseringa i forhold til drift og vedlikehald, store utbyggingar og ikkje minst demokratiet?