2014

Tidlegare

Tid og stad: 28. nov. 2014 08:3010:30, Universitetet i Oslo, Domus Bibliotheca, Aud. 14

I starten av november set FNs klimapanel punktum for den femte hovudrapporten.

Tid og stad: 10. nov. 2014 08:3010:30, Akersgate 59 (R5), auditoriet

Partnerforums frukostmøte 10. november 2014: Omorganiseringar i offentlege og private verksemder kan skape sterke kjensler hjå tilsette og eigarar. Det kan påverke dei tilsette si fellesskapsoppleving, deira engasjement, lojalitet og effektivitet. Både organisasjonsidentitet og -kultur blir påverka av slike endringar.

Tid og stad: 13. juni 2014 08:0010:00, Akersgate 59 (R5), auditoriet

På Partnerforums andre frukostmøte i 2014 såg vi på korleis forvaltninga kan fange opp og kjempe ned korrupsjon i eigne rekker og i samhandling med andre.

Partnerforum inviterte til frukostmøte om leiingsteori og styringsutfordringar i staten. Vi presenterte og kommenterte ei ny bok om transformasjonsleiing.