2015

Tidlegare

Tid og stad: 3. des. 2015 08:3010:30, Akersgaten 59 (R5), Aud

Europa har vore i ei langvarig krise dei siste åra: Finanskrise, arbeidsløysekrise, demokratisk underskot i EU, krav om territoriell separatisme (Katalonia, Skottland), Russlands nye maktstilling og konflikten i Aust-Ukraina, terrorisme i Paris og København – og no ei massiv flyktningkrise.

Vaklar det europeiske statssystemet under desse utfordringane?

Tid og stad: 1. sep. 2015 08:2510:30, Norad, Ruseløkkveien 26, Auditoriet

Gode anskaffingar stiller nye krav til både leiarar og medarbeidarar i det daglege arbeidet.

Tid og stad: 28. apr. 2015 08:2510:00, Auditoriet, Akersgt. 59 (R5)

På dette frukostmøtet såg Partnerforum på statsforvaltninga si rolle i den offentlege debatten og på kva slags ytringsfridom og ytringsplikt ein har og burde ha i staten.

Tid og stad: 15. jan. 2015 08:3010:30, Akersgate 59 (R5), auditoriet

På Partnerforums første frukostseminar i 2015 tok vi føre oss medarbeidarundersøkingar og korleis ein kan få til ein best mogleg prosess som gir verksemda og medarbeidarane ein meirverdi.