2016

Tidlegare

Bernt Hagtvet
Tid og stad: 19. des. 2016 08:0010:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Kva skjer? Er demokratiet under press? Kan ein meir enn 100 år gammal rettsskandale gi oss innsikter i dag?

Vingeklipping (illustrasjon)
Tid og stad: 26. sep. 2016 08:3010:30, Akersgaten 64-68, Aud. Hovedbølet

Frukostseminar om varslingsintituttets status i forvaltninga

Tid og stad: 29. apr. 2016 08:0010:30, Akersgata 64-68, Hovudbølet

Frukostseminar om risikobilde og risikoaksept.

Kva har mest å seie for at vi skal kjenne oss trygge? Kva truslar er vi villige til å leve med?  

Tid og stad: 9. feb. 2016 08:0010:30, Akersgt. 59, aud i R5

Kva kjenneteiknar utviklinga frå 1970 og fram til i dag?

Partnerforum inviterte til frukostmøte med Einar Lie. Sentrale embetspersonar kommenterte.