Departementenes styring av underliggende etater

Hva skal til for at alle blir bedre? Hva oppnår de som er gode? Velkommen til frokostseminar med Partnerforum.

Henter forslag fra Google

Etatsstyringskompetansen til departementene oppleves fra de underliggende etater som varierende. Hvilke faktorer skal til for å få til god styringsdialog, og hva har den politiske ledelsen, og utskifting av denne å si for styringen?

 

 

 

Program

Påmelding

Gratis inngang for alle ansatte hos partnerene (deltakeravgift er allerede betalt via medlemsbidraget til Partnerforum). Deltakeravgift for andre interesserte er 600 kroner (student/honnør 300 kroner)

Om foredragsholdere og innleggene

 

Tom Colbjørnsen er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI, hvor han også var rektor i perioden 2006-2014. Han har tidligere også vært professor ved Norges Handelshøyskole. Colbjørnsen er utdannet siviløkonom og sosiolog, og han har lang erfaring både som forsker, foredragsholder og bedriftsrådgiver. Colbjørnsen har ledet og deltatt i flere regjeringsoppnevnte utvalg. Colbjørnsen er mye brukt som foredragsholder og rådgiver i departementer og etater, og i 2017 ledet han et utvalg som utredet forslag til ny organisering av tolletaten. I 2019 skrev ha rapporten «Og bakom synger Stortinget. Statens sektorpolitiske styring» på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter.  
 

Bildet kan inneholde: dress, hvitkrage-arbeider, smoking.Dag Tomas Gisholt er departementsråd i Barne- og familiedepartementet,og har vært det siden 2016. Gisholt er utdannet statsviter. Han har hatt ulike lederstillinger i Kunnskapsdepartementet i en årrekke. Fungerte som direktør i Utdanningsdirektoratet fra 2011 til 2013.

Gisholt vil si noe om fag og politikk, balansen mellom kortsiktighet og langsiktighet og rolleforståelse
 

Bildet kan inneholde: lilla, væpne, portrett.Hege Nilssen er direktør i Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har ansvar for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Hege Nilssen har vært en del av Utdanningsdirektoratets ledergruppe siden det ble etablert i 2004, der hun har erfaring fra flere fagområder. I perioden 2013 – 2015 var hun sekretariatsleder for Ludvigsen-utvalget som leverte to offentlige utredninger om fremtidens skole. Hun ledet arbeidet med fusjonen av Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen. Hun har også bred internasjonal erfaring, bl.a. er hun komiteleder i CERI, en av OECDs komiteer som jobber innenfor utdanningsområdet, og styreleder i CIDREE, en europeisk nettverksorganisasjon som jobber for samarbeid på tvers av utdanningssystemene i Europa.

 

Bildet kan inneholde: halskjede, ansikt, hår, øyenbryn, panne.Margrét Helgadóttir er utdannet cand.polit. med hovedfag i pedagogikk. Hun har erfaring fra flere departementer og direktorater i tillegg til Nordisk Ministerråd, undervisning og akademia, og har bl.a. hatt ansvar for å følge opp styringsrelasjonen mellom departement og underliggende virksomheter over mange år. Margrét jobber nå som seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Aslak Bonde har arbeidet ti år i Aftenpostens politiske avdeling og ti år i NRK Dagsnytt. Fra 2002 har han jobbet som frittstående politisk analytiker og leder av konferanser og debatter. Bonde skriver hver uke politiske analyser i Morgenbladet og i Ukeavisen. I tillegg skriver han med jevne mellomrom om norsk politikk i Kommunal Rapport, Energi, Forum og Analys Norden. Bonde har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo og en Mastergrad i journalistikk fra School of Journalism ved Columbia University i New York.

Publisert 9. mars 2020 15:52 - Sist endra 10. okt. 2020 22:04