Introduksjon til EØS-rett

Norge har vært medlem av EUs indre marked – EØS siden 1992. Likevel mangler vi noe forståelse for alt hva avtalen innebærer og hvordan vi skal nytte fordelene ved EØS-avtalen bedre. 
 

Bildet kan inneholde: azure, font, kunst, elektrisk blå, mønster.

Hvorfor har vi EØS-avtalen? Hva får vi, og hvorfor vil vi være med? Hva innebærer EØS-avtalen, og hvilke tilknytningspunkter har vi? Hvordan fungerer det politiske samarbeidet, og hvordan brukes EØS-midlene? Disse spørsmålene tenker vi å besvare i dette første seminaret i en serie på seks seminarer om EØS-rett. 

Se opptak fra seminaret her

 

 

Program:

09:00 Velkommen ved Partnerforums sekretariat

 • Hva er det indre markedet?
  Christian Franklin, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Hvordan EØS-samarbeidet fungerer
  Jørn Gloslie, avdelingsdirektør, Utenriksdepartementet
 • EØS-midlene som virkemiddel for norsk Europapolitikk
  Jon Erik Strømø, avdelingsdirektør, Utenriksdepartementet
 • Diskusjon og spørsmål med salen ledet av Marthe Kristine Fjeld Dystland, lovrådgiver, fra Justis- og beredskapsdepartementet
  Delta i diskusjonen ved å sende inn spørsmål til Slido.com, oppgi kode: #1066800

10:30 Slutt


Påmelding fysisk deltakelse Påmelding digital deltakelse  

 

Om innlederne

Bildet kan inneholde: panne, brun, smil, øyenbryn, kjole skjorte.Christian Franklin er professor i EU-/EØS-rett ved Universitet i Bergen, hvor han leder Forskergruppen for Europarett (BERG).

 

 

 

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, hake.Jørn Gloslie er avdelingsdirektør i UD og leder EØS-seksjonen i departementet. Han har vært seksjonsleder der siden sommeren 2016. 

 

 

 

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, leppe.Ragna Fidjestøl er fagdirektør for EØS-midlene i Avdeling for Europa og handel i Utenriksdepartementet. Hun har tidligere vært leder for avdeling for land og bilateralt samarbeid i EØS-midlenes sekretariat i Brussel.
Ragna Fidjestøl har vært stasjonert ved flere utenriksstasjoner, blant annet ved ambassaden i Paris og delegasjonen til Europarådet i Strasbourg. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.
 

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, smil.Marthe Kristine Fjeld Dystland er lovrådgiver i Lovavdelingen med ansvar for EØS-rettslige spørsmål. Hun har tidligere arbeidet i ESA, EFTA-domstolen og EFTA-sekretariatet, og har en master i rettsvitenskap fra UiO og en LL.M i European Law fra Universität des Saarlandes i Saarbrücken. Hun har bred erfaring med de ulike sidene av EØS-arbeidet, fra innlemmelsesprosessen via gjennomføring av EØS-rett i nasjonal rett til praktisering og håndheving nasjonalt og i EFTA-institusjonene. 

 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med Partnerforums sekretariat dersom du har spørsmål, ønsker eller innspill til samarbeidet.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Internasjonalt, Forvaltningspolitikk, Juss
Publisert 11. okt. 2022 14:55 - Sist endra 1. des. 2022 10:43