2005-2007

Tidligere

Tid og sted: 22. nov. 2007, Helga Enghs hus, UiO

Det går knapt en dag uten at media bruker store overskrifter på enkeltmenneskers ublide og ubarmhjertige møter med offentlig sektor. Samtidig stilles det stadig skjerpede krav til god ressursutnyttelse i offentlig sektor. Vi vil ha mer og bedre skole, helse og andre offentlige tjenester.  

Tid og sted: 22. mars 2007, Handelshøyskolen BI

Vårkonferansen 2007

Temaet for konferansen var retorikkens relevans for ledelse, formidling og kommunikasjonsvirksomhet. Akademikere presenterte sentrale emner innen forskning om kommunikasjon i arbeidslivet. Representanter fra arbeidslivet diskuterte utfordringer og praksis i ulike organisasjoner. Eksempler på temaer var medarbeidersamtaler, bruk av e-post, ledelseskommunikasjon, stillingsannonser og “rød-grønt språk”.

Tid: 28. nov. 2006

Politisk og økonomisk forandring påvirker den nordiske modellen. Hvilke er våre styrker og muligheter?

Tid og sted: 8. juni 2006, Akersgaten 59 (R 5), Auditoriet

Staten og mediene i risikosamfunnet

Tid og sted: 1. des. 2005, Handelshøyskolen BI

Partnerforums høstkonferanse 2005

Hva er egentlig nytt i arbeidslivet? Står vi overfor nye veiskiller? Hvilke endringer er på gang? Konferansen søkte å finne svar på disse spørsmålene, og hadde som mål å avmystifisere temaet.

Tid og sted: 25. mai 2005, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Partnerforums vårkonferanse 2005