Den nordiske velferdsmodellen: Utfordringer og muligheter

Politisk og økonomisk forandring påvirker den nordiske modellen. Hvilke er våre styrker og muligheter?

Konferansen tar opp ulike kjennetegn ved den nordiske modellen og utdyper utfordringer knyttet til utviklingen av statlig forvaltning. Hvordan oppfattes velferdsmodellen innen statsadministrasjonen, hvilke verdikonflikter synes å oppstå, og hva er det som gjør modellen robust? Hvordan utfordres vi av politiske og økonomiske endringer på den internasjonale arenaen? Hvordan skal vi forstå velferdsmodellens styrker og muligheter?

Program

Presentasjonene:

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Internasjonalt, Velferd og helse, Økonomi
Publisert 29. juni 2011 11:18 - Sist endret 15. jan. 2016 13:45