Globalisering - utfordringer for offentlig sektor

Hva er globalisering og hvordan påvirker den land som Norge? Hvilken betydning har globaliseringen for utviklingen av den offentlige sektor? Hvordan kan den nordiske velferdsstatsmodellen opprettholdes i en mer globalisert verden?  

Program

08.30


Registrering og kaffe

09.00

Velkommen - konferansier Jan Erik Grindheim, redaktør Stat & styring

Globalisering – det er nå det begynner for alvor! (pdf)
Tom Colbjørnsen, rektor, Handelshøyskolen BI.

09.30

Making the most of Globalization. Benefits and challenges (pdf)
Jørgen Elmeskov, OECD, Leader of Policy Study Branch, Economics Department

10.15

Globaliseringens konsekvenser for personlig identitet: Hva er de samfunnsmessige implikasjonene?
Thomas Hylland Eriksen, professor, Universitetet i Oslo

11.00

Lunsj

12.00

Parallelle sesjoner:

 


Det globale finansmarkedet. Hva skaper det av utfordringer for offentlig sektor? 

Arne J.Isachsen
professor, BI Lysark

Kommentatorer:
- Sverre Knutsen, Instituttleder, BI
- Terje Erikstad, Dagens Næringsliv. Lysark


Globaliseringens utfordringer for offentlig sektor: en flerkulturell befolkning

Anne Britt Djuve, forsker, FAFO Lysark

Kommentatorer:
- Wenche Lyngholm, statssekretær, Fornyings- og adm.dep.(forfall, Turid Semb stedfortreder)
- Sharam Alghasi, stipendiat, UiO


Global forvaltning og forvaltningsrettslige trender:
Endringer i rammer for forvaltningsskjønnet

Christoffer Eriksen, stipendiat, UiO Lysark

Kommentatorer:
- Ingrid Aasen, sen.rådgiver, Landbruks- og matdepartementet
Lysark
- Inger-Johanne Sand, professor, UiO
 

14.00

Kaffepause

14.15

Paneldebatt: Velferdsstatens utfordringer
Hovedinnleder: Kåre Hagen, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI. Lysark

Paneldeltakere:
Halvor Mehlum, professor, ESOP, UiO - forsker, nordisk velferdsmodell. Lysark
Anne Britt Djuve, forsker, FAFO - integrering og statlig arbeidsgiveransvar
Hanne Marthe Narud, professor, UiO - valgforsker Lysark
Erling Fossen - synspunkter på regjeringens velferdspolitikk
 

16.00

Avslutning
 

 

Arrangør

Partneforum
Emneord: Internasjonalt, Velferd og helse, Økonomi, Juss, Mangfold og likestilling, Forvaltningspolitikk
Publisert 9. sep. 2011 11:44 - Sist endret 19. sep. 2011 14:27