Universell utforming og statsforvaltningen

Dagskonferanse om universell utforming.

Legger din sektor og arbeidsplass til rette for universell utforming? Kan det offentlige være en pådriver for å forhindre diskriminering? Hva innebærer den nye innsatsen for deg og din sektor?

Konferansen ble filmet - se filmsnuttene ved å klikke i programmet nedenfor

Universell utforming betyr at alle samfunnsborgere skal ha de samme muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse. Dette gjelder alle områder for deltakelse i samfunnet, som arbeid, utdannelse, kulturaktiviteter, helse, sport og fritid.

Sektor-ansvarsprinsippet gir statlige, lokale og regionale myndigheter - og privat sektor - selvstendig ansvar for å ivareta hensynet til tilgjengelighet og universell utforming innen sine områder.

 
Program

                 B: SAMFERDSEL Transportløsninger for alle?
                 - Statens vegvesen og UU (pdf) ved Trine Hagen, SVV
                 - Tilgjengelighet til alle (pdf) ved Arnfinn Løvli, Byrådsavd for byutvikling, Oslo
                 - UU i Samferdselsetaten (pdf) ved Trine Prestrud, Samferdselsetaten Oslo
                 - Case fra Bergen (pdf) ved Sølvi Myrseth, Bybanen Bergen
 

                 C:BYGG - UTEOMRÅDER - Universell utforming i byggsektoren
                 
- UU og ny plan- og bygningslov (pdf) ved Tom Hoel, Miljøverndepartementet
                 - Planlegging av uteområder... (pdf) ved Terje Holsen, UMB
                 - Utfordninger, øvelser... (pdf) ved Lisbeth Landfald, Bygningsteknisk etat
                 - UU i eksisterende bebyggelse (pdf) ved Roar Vigdal, KRD
 

 • Kaffepause
   
 • Paneldebatt: Hva er statens utfordringer? Hvilke forventninger har vi? Er strategien et egnet virkemiddel? Se video
   Leder av paneldebatten: Terje Holsen, Universitetet for miljø- og biovitenskap

            Paneldeltakere:
            - Ragnar Lie, Likestillings- og diskrimineringsombudet, seniorrådgiver
            - Petter Eiken, Skanska AB, viseadministrerende direktør
            - Gunnar Buvik, Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
            - Merete Agerbak-Jensen, Byråd for byutvikling, Oslo kommune

 

Hva er universell utforming?

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Dette er den offisielle definisjonen av begrepet universell utforming. Begrepet er en overordnet politisk målsetting, og brukes på stadig flere samfunnsområder.

Konferansetemaet er spesielt aktuelt etter vedtaket om diskriminerings- og tilgjengelighetslov (Ot.prp. nr. 44 (2007-2008), som trer i kraft i løpet av 2009. Vi oppfordrer alle konferansedeltakere til å bidra med synspunkter og utveksle erfaringer som kan bevisstgjøre om problemstillinger i forbindelse med myndighetenes kommende håndheving av loven.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Juss, Mangfold og likestilling, Forvaltningspolitikk, Samferdsel
Publisert 25. aug. 2011 10:52 - Sist endret 21. apr. 2017 15:59