2009

Tidligere

Tid og sted: 26. nov. 2009 08:3016:00, Universitetet i Oslo, Blindern

Partnerforums høstkonferanse 2009. Dagskonferanse om statens kommunikasjonspolitikk.

 

Tid og sted: 27. mai 2009 08:3016:00, Handelshøyskolen BI, Oslo

Partnerforums vårkonferanse 2009. Dagskonferanse om finanskrisa og statlige styringsutfordringer.