Statlig styring i krise?

Partnerforums vårkonferanse 2009. Dagskonferanse om finanskrisa og statlige styringsutfordringer.

Foto: Ida Næss Wangen

Norges innbyggere har de siste årene aldri hatt bedre økonomi, samtidig klages det over forfall i flere sektorer som helse, utdanning og samferdsel. Kravet om et bærekraftig samfunn setter også offentlig sektor på prøve i forhold til miljøarbeid og langsiktig planlegging som skal være til gode for dagens og neste generasjoners veldferd og behov. ”For å oppnå en bærekraftig utvikling er det viktig at langsiktige perspektiver legges til grunn for samfunnsutvikling (…) Samfunnet må derfor respektere naturens tålegrenser, og politikerne må bygge på føre-var-prinsippet.” (Perspektivmeldingen 2009)

På konferansen spurte vi:

  • Klarer Staten å planlegge langsiktig? Tar forvaltningen kravet om bærekraftig utvikling på alvor?
  • Har finanskrisa forandret forholdet mellom stat og marked?
  • Har vi det for godt til å kunne styre bra?
  • Lar de dagsaktuelle utfordringene innenfor demokratiet seg forene med langsiktig planlegging?

 

Om innlederne

Program

08.30

Registrering og kaffe/te og frukt. Auditorium C2-080

09.00

Konferansier Jan Erik Grindheim, Stat & Styring

Åpning - velkommen (pdf)
Guri Hjeltnes, prorektor, Handelshøyskolen BI

09.10

Partnerforums relevans for ansatte i forvaltningen
Karin Moe Røisland, departementsråd, Fornyings- og administrasjonsdepartementet

09.20

Langsiktig styring og demokratiske prosesser - en umulig kombinasjon?(pdf) Arild Underdal, professor ved Universitetet i Oslo

10.00

Mytene om den gode offentige sektor. Har vi det for godt til å kunne styre bra?(pdf)
Rune Sørensen, professor ved Handelshøyskolen BI

10.40

Kaffepause

11.00

Statlig styring i krise? Debatt mellom forskning og forvaltning

Marianne Andreassen, Senter for statlig økonomistyring
Arild Underdal, Universitetet i Oslo
Marianne Aasen, Stortinget (Ap)
Rune Sørensen, Handelshøyskolen BI

12.00

Lunsj

13.00

Parallellsesjoner - innlegg og åpen diskusjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanskrisen og
statlig styring


Verktøy og utfordringer


Finanskrisen - om regjeringens grep (pdf) Arent Skjæveland, avdelingsdirektør
Finansdepartementet

Case:
Samferdselssektoren - en problemløser? (pdf)
Arvid Strand, avdelingsleder
Transportøkonomisk institutt

Kommentarer
Per Kristen Mydske, professor Statsvitenskap, UiO

Bærekraftig utvikling og
statlig styring


Klarer staten å styre oss mot en bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling
- om statens koordineringsansvar
 (pdf)
Bjarne Stakkestad, avdelingsdirektør
Finansdepartementet

Case:
Klimautfordringene (pdf)
Karine Hertzberg, seniorrådgiver Miljøverndepartementet

Kommentarer (pdf)
Bjørn Brunstad, forsker
Senter for klimastrategi, BI

14.30

Kaffe, te og kake

14.50

Hva sviktet? Lærdommer for politikk og regulering (pdf)
Karen Helene Ulltveit-Moe, professor ved Universitetet i Oslo

15.20

Kunnskapsveien ut av krisen (pdf)
Torger Reve, professor ved Handelshøyskolen BI

15.50-16.00

Oppsummering ved Jan Erik Grindheim


 

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Økonomi, Styring, Klima og miljø, Demokrati, Effektivitet, Samferdsel
Publisert 29. juni 2011 11:29 - Sist endret 9. sep. 2011 11:40