Staten, media og offentligheten - kommuniserer vi?

Partnerforums høstkonferanse 2009. Dagskonferanse om statens kommunikasjonspolitikk.

 

Statens kommunikasjonspolitikk er nylig vedtatt og erstatter "Statens informasjonspolitikk” fra 1993. Fornyelse må til, skal staten følge med i utviklingen og kunne svare på mangfoldet av forventninger. Dialogbasert kommunikasjon er et ideal og mål, staten skal være åpen og ta innbyggerne med på råd. Pressemelding (regjeringen.no)

Politikken gjelder for alle statlige forvaltningsorganer og er ment som et rammeverk for utvikling av lokale planer og strategier for informasjon og kommunikasjon. Målgrupper for politikken er statlige ledere og medarbeidere.


Om bidragsyterne

Program

08.30

Registrering og kaffe/te og frukt.

09.00

Konferansier Kåre Svensson & Frøydis Maurtvedt
Partnerforums sekretariat

Åpning - velkommen  (pdf)
Ole Petter Ottersen rektor, Universitetet i Oslo

09.10

Trenger vi en ny statlig kommunikasjonspolitikk? (pdf)
Ole Willy Sandbekk ekspedisjonssjef, Fornyings- og administrasjonsdepartementet

09.20

Liberale temaer ...i den statlige kommunikasjonspolitikk (pdf)
Tore Slaatta professor ved Universitetet i Oslo

09.55

Kommunikasjon - hva er problemet? (pdf)
Johan Tønneson professor ved Universitetet i Oslo

10:30

Åpenhet - går det en grense?
Marit Kjeldby avdelingsdirektør ved Statens forurensningstilsyn

10.40

Kaffepause

11.00

Samtale og debatt mellom forskning og forvaltning
Hvordan kan staten bidra til en god og åpen samtale?

Kristin Taraldsrud Hoff (debattleder), Schibsted
Ida Børresen direktør, Utlendingsdirektoratet
Ole Willy Sandbekk ekspedisjonssjef, Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Tore Slaatta professor, Universitetet i Oslo
Johan Tønneson professor, Universitetet i Oslo

12.00

Lunsj på Frederikke

13.00

Parallelle sesjoner - innlegg og åpen diskusjon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallellsesjon 1
Kommunikasjon og massemedier

- åpen eller ærlig, eller begge deler?


Seminarleder:
Jan Egil Nyland seniorrådgiver
Direktoratet for forvaltning og IKT

Statlig styring - eller åpne dører? (pdf)
Arne Jensen ass. gen. sekr.
Redaktørforeningen

UDI og media - tillit viktigere enn omdømme (pdf)
Ida Børresen direktør
Utlendningsdirektoratet


Parallellsesjon 2
Kommunikasjon og nye medier

- nye arenaer for dialog


Seminarleder:
Mona Solvoll førsteamanuensis
Handelshøyskolen BI

Om mulighetene
– hvorfor så vanskelige å ta i bruk?
(pdf)
Arne Krumsvik førsteamanuensis UiO/BI

Mediedemokratiets utfordringer (pdf)
Eli Skogerbø professor Universitetet i Oslo

14.30

Kaffe, te og kake

14.50

Omdømme og staten (pdf)
Peggy Brønn førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

15.20

Sosiale medier - et framtidsscenario Jon Bing professor ved Universitetet i Oslo

15.50

Oppsummering Partnerforums sekretariat


 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Kommunikasjon, Demokrati, Styring, IKT, Etikk, Innovasjon
Publisert 29. juni 2011 11:22 - Sist endret 3. des. 2019 10:13