Effektivitet i staten

Partnerforums vårkonferanse 2010. Dagskonferanse om effektivitet i staten.

Innbyggerundersøkelsen viser at 90% av befolkningen opplever Norge som et godt land å bo i. Samtidig mener mange at det offentlige sløser med ressursene og at tjenestene er for dyre og bør ha bedre kvalitet. Staten står overfor flere utfordringer: Andelen eldre øker, oljeinntektene vil avta, flere trengs i arbeid for å opprettholde dagens tjenestenivå.
 
Om  effektivitet i staten og hvordan vi kan utnytte våre ressurser bedre.

Effektivitetsanalyser, foredrag og diskusjoner:

  • Hvor effektive er vi?
  • Hvordan måle effektivitet?
  • Er det en motsetning mellom kvalitet og effektivitet?
  • Hemmer statlig styring innovasjon?
  • Presentasjon av kreative organisasjons- og samarbeidsløsninger
  • Framtidige utfordringer

Konferanse med toppbyråkrater og forskere som sammen utdypet og diskuterte temaene.

Om bidragsyterne

Program

08.30

Registrering og kaffe/te og frukt.

09.00

Konferansier Kåre Svensson og Frøydis Maurtvedt, Partnerforums sekretariat

Åpning
Tom Colbjørnsen, rektor, Handelshøyskolen BI

09.10

Effektivitets- og produktivitetsanalyser i offentlig sektor (pdf)
Finn Førsund, professor, Økonomisk institutt, Frisch-senteret, Universitetet i Oslo

09.50

Tjenesteinnovasjon i offentlig sektor (pdf)
Kåre Hagen, førsteamanuensis, Institutt for offentlige styringsformer, BI

10.30

Kaffepause

10.45

Effektivitet, koordinering og motivasjon: Tar vi de riktige grepene? (pdf)
Bent Sofus Tranøy, førsteamanuensis, Forum for universitetshistorie, UiO

11.15

Samtale mellom forskning og forvaltning
Hva er effektivitet? Hvordan kan vi møte framtidige utfordringer?

Jørgen Kosmo, leder av Riksrevisjonen
Finn Førsund, professor, Universitetet i Oslo
Inger-Anne Ravlum, statssekretær, Fornyings-, adm.- og kirkedepartementet
Bent Sofus Tranøy, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Diskusjonsleder: Eli Moen, forsker 1, Handelshøyskolen BI

12.15

Lunsj

13.00

Parallellsesjoner For mer informasjon: Klikk på link nedenfor

 

Parallellsesjon A

Innovasjon og effektivisering

Nye arbeidsmetoder

Parallellsesjon B

Styringsutfordringer i det offentlige
Flernivåstyring som alternativ?

14.30

Kaffe, te og kake

14.50

Auditorium B1-020
Partnerskap og felles løsninger - forutsetninger for en effektiv kompetanseutvikling i staten? (pdf)
Kai-Ove Nauen, sjefskonsulent, Rambøll

15.20

Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten? (pdf)
Hilde Bjørnland, professor, Handelshøyskolen BI

15.50-16.00

Avslutning ved Partnerforums sekretariat

 

Emneord: Effektivitet, Styring, Økonomi, Innovasjon, Velferd og helse, FoU, Internasjonalt, Tjenester, HR og kompetanseutvikling
Publisert 29. juni 2011 11:29 - Sist endret 17. apr. 2019 13:53