Klimautfordringene - hva gjør staten? Staten som aktør og samarbeidspartner

Partnerforums høstkonferanse 2010. Dagskonferanse om statens innsats i klimaarbeidet.

Norge har vedtatt klimamål med omfattende utslippskutt. Etter Riksrevisjonens vurdering er det en betydelig risiko for at målet om å redusere nasjonale utslipp av klimagasser innen 2020 ikke vil bli nådd.

  • Hva er det som er galt?
  • Er politikerne feige?
  • Mangler vi statlige reguleringer?
  • Er ansvaret pulverisert?
  • Klimautfordringene angår deg

Konferansen innholdt foredrag og samtaler om bla. Klimapsykologi, og Retorikk og Etikk i klimadebatten.

Klimaarbeidet er sektorovergripende og gjelder alle statlige virksomheter. Det er behov for større fellesforståelse av både utfordringer og løsninger. Vi spurte: Hvordan kan staten - og din virksomhet - bidra bedre og gå foran som et godt eksempel?

Konferansen synliggjorde statens innsats på området og inviterte til diskusjoner og synspunkter på forholdet mellom politikk, embedsverk og forskning. Parallelle sesjoner om Klimatilpassing i stat og kommuner og Retorikk og etikk i klimadebatten.

Til konferansen kom Erik Solheim, Jørgen Randers, Ellen Hambro, Dag Hessen, Andreas Hompland, Karen O’Brien, Kjetil Alstadheim, Per Espen Stoknes med flere.

Om bidragsyterne

Program

08.30

Registrering og kaffe/te og frukt. Auditorium

09.00

Konferansier Kåre Svensson og Frøydis Maurtvedt, Partnerforums sekretariat

Velkommen og åpning ved Inga Bostad, prorektor, Universitetet i Oslo (UiO)

09.10

Shifting Perspectives on the Challenges of Climate Change  (pdf)
Karen O’Brien, professor, Insititutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

09.40

Bør norsk klima- og energi-politikk baseres på plan eller marked? (pdf)
Jørgen Randers, professor, Senter for Klimastrategi, Handelshøyskolen BI

10.15

Revisjon av norsk klimapolitikk. Måloppnåelse og utfordringer (pdf)
Eirin Fremstad, seniorrådgiver, Riksrevisjonen

10.40

Kaffepause

10.55

Klimakur 2020 (pdf)
Ellen Hambro, direktør, Klima- og forurensningsdirektoratet

11.15

Forvaltningens natur. Naturens forvaltning
Kristin Asdal, professor, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO

11.45

Samtale mellom forskning og forvaltning om statens utfordringer
ledet av Andreas Hompland

Erik Solheim, Ellen Hambro, Kristin Asdal, Jørgen Randers, Kjetil Bjørklund/KS

12.45

Lunsj

13.45

Parallellsesjoner For mer informasjon: Klikk på link nedenfor

 
Parallellsesjon A
Klimatilpassing

Parallellsesjon B
Retorikk og etikk i klimadebatten

15.15

Kaffe, te og kake

15.30

Klimapsykologi. Hvorfor skjer det så lite? (pdf)
Per Espen Stoknes, førstelektor, Senter for Klimastrategi, Handelshøyskolen BI

15.55-16.00

Avslutning ved Partnerforums sekretariat

 

 

 

Emneord: Etikk, Stat og kommune, Klima og miljø, Styring, Kommunikasjon
Publisert 29. juni 2011 11:25 - Sist endret 14. jan. 2015 12:54