Velferdsstat for fremtiden

Partnerforums vårkonferanse 2011. Dagskonferanse om velferdsstatens fremtid.  

Den norske velferdsmodellen er diskutert, analysert og konfrontert. Vi har utviklet et omfattende velferdssystem som får internasjonal oppmerksomhet, men som også møter store krav til omstilling. Skal hjulene holdes i gang må velferdsstaten videreutvikles.

Konferansen tok utgangspunkt i debatten om det politiske eierskapet til velferdsstaten. Foredrag, diskusjoner og synspunkter om:
 • Hva er meningen med velferdsstaten?
 • Hva truer velferdsstaten?
 • Hva har innvandringen betydd for velferdsstaten - og omvendt?
 • Hva skal være være det offentliges ansvar og hvor langt skal velferdsstaten gå?
 • Hvordan forbedre tjenesteorganiseringen og finansieringen?
 • Hva er forskningens bidrag og grenser?

Parallelle sesjoner med fremtidsfokus på tjenesteorganisering og samarbeidet mellom forskningen og statsforvaltningen.

Om bidragsyterne

Program

  08.30

  Registrering og kaffe/te og frukt. Auditorium C1-060

  09.00

  Velkommen - orientering om dagens program
  Konferansier Partnerforums sekretariat; Kåre Svensson og Frøydis Maurtvedt

  09.05

  Åpning av konferansen - Velferdsstatens bærekraft (pdf)
  Tom Colbjørnsen, rektor, Handelshøyskolen BI

  09.25

  Hva er meningen med velferdsstaten? (pdf)
  Axel W. Pedersen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF)

  09.55

  Velferdsstatens utfordringer - sett nedenfra (pdf)
  Lill Fanny Sæther, tidligere leder av NTL sentralforvaltningen

  10.20

  Kaffepause

  10.35

  Den norske modellen - likhet under press (pdf)
  Erling Barth, seniorforsker ISF og professor II ved Universitetet i Oslo

  11.15

  Samtale mellom forskning og forvaltning
  Hva truer velferdsmodellen? Hva vil være de største utfordringene fremover?
  Hvordan skal vi utvikle velferdsstaten? Hvilke prioriteringer bør tas? Hvordan skal velferden organsieres og finansieres? Samt andre spørsmål fra innledere og fra salen


  Tom Colbjørnsen, rektor Handelshøyskolen BI
  Lill Fanny Sæther, tidligere tillitsvalgt NTL
  Erling Barth, forsker ved Inst. for samfunnsforskning og UiO
  Per Richard Johansen, sjeføkonom i KS
  Lars Wilhelmsen, prosjektdirektør, Arbeidsdepartementet

  Diskusjonsleder: Jan Erik Grindheim, redaktør i Stat og Styring

  12.15

  Lunsj

  13.00

  Parallellsesjoner med fremtidsfokus For mer informasjon: Klikk på sesjonstittel

   

   

   

   

  Parallellsesjon A
  Tjenesteorganisering

  Fordeling av velferdsoppgaver og ansvar
     Case: samhandlingsreformen

  Parallellsesjon B
  Velferdsforskningen fremover

  Forskningens bidrag og grenser, samspillet med forvaltningen

   

  14.30

  Kaffe, te og kake

  14.50

  Auditorium C1-060
  Velferdens grenser og norsk innvandringspolitikk
  Grete Brochmann, professor, UiO

  15.20

  Bomullslandet Norge (pdf) Øyvind Kvalnes, førsteamanuensis, BI

  15.50-16.00

  Avslutning ved Partnerforums sekretariat

   

  Emneord: Velferd og helse, Stat og kommune, FoU, Tjenester, Styring
  Publisert 2. mai 2012 10:15