Marginalisering i Norges demokrati

Partnerforums høstkonferanse. Om demokratiutfordringer

«Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale» (Grunnlovens § 100).

Ledende politikere insisterer på å legge til rette for mer åpenhet, demokrati og humanitet. For å inkludere alle trengs nytenkning. Demokrati er blant annet alltid å spørre: Er det noen som ikke er blitt hørt? Eller også - har noen mer innflytelse enn de bør - når politikken utformes? Skolens samfunnsmandat er viktig. Hvordan forbereder skolen elevene til arbeids- og samfunnsdeltagelse? 

Partnerforum inviterer til foredrag, synspunkter og diskusjoner om:

  • Hvilke utfordringer har staten i den norske demokratimodellen?
  • Demokrati som mentalitet – hva kjennetegner norsk demokratiforståelse?
  • Demokratiet som ufullendt historisk prosjekt. Om ytringsetikk i offentligheten
  • Er lokaldemokratiet og kommuneinstitusjonen undervurdert?
  • Skole og høyere utdanning som læringsarena for demokratisk deltakelse
  • Passer ungdoms engasjement inn i vårt gamle demokrati?
  • Demokratisk representativitet og interessegrupper. Case: Miljøpolitikk

Parallelle sesjoner om "Skolen som demokratiforberedende arena" og  "Demokratiutfordringer i miljøpolitikken".

Plakat (pdf)

Program 

08:30

Registrering og kaffe/te og frukt.

09:00

Velkommen ved Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO)

Orientering om dagens program ved konferansier Partnerforums sekretariat; Kåre Svensson, UiO og Frøydis Maurtvedt, BI

09:10

Ti teser om demokratiets fremtidige utfordringer (pdf)
Bernt Hagtvet, professor, Institutt for statvitenskap, UiO 

09:50

Demokrati som levd erfaring. Om reforhandling av fellesskapsverdier og hegemoniske danningsdiskurser (pdf)
Torill Strand, førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold

10:05

Marginalisering i kunnskapssamfunnet: erfaring som undring, ved Eevi Beck, professor, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO

10:25

Kaffepause

10:40

Demokrati som mentalitet
Iver B Neumann, fungerende direktør i Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI

11:00

Samtale mellom forskning og forvaltning
Demokratiutfordringer for staten

Bernt Hagtvet, professor, UiO 
Iver B Neumann, fungerende direktør i NUPI
Siv Lindstrøm, avdelingsdirektør i Utdannningsdirektoratet


Diskusjonsleder: Kristin Taraldsrud Hoff, politisk kommentator

12:00

Lunsj

13:00

Parallellsesjoner med fremtidsfokus
For mer informasjon: Klikk på sesjonstittel

 

Parallellsesjon A
Skole og
demokratiferdigheter

Parallellsesjon B
Demokrati og
korporative kanaler

14:30

Kaffe, te og kake

14:50

Likhet og frihet i velferdsstaten
Halvard Vike, professor, Sosialantropologisk institutt, UiO

15:20

Demokratiet - et ufullendt historisk prosjekt (pdf)
Ragnvald Kalleberg, professor, Insitutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

15:50-16:00

Avslutning ved Partnerforums sekretariat


Om bidragsyterne

 

Påmelding

Velg skjema A (for ansatte hos partnerne) eller B (for alle andre):

A  For ansatte hos partnerne:  Påmeldingsskjema
Fri adgang - avgiften er forhåndsbetalt via medlemsskapet i Partnerforum.
B  Påmelding for alle andre: 
  1. Fyll først ut påmeldingsskjema for gjester
  2. Betal deretter via E-pay: Kr. 1500,- (honnør/student: kr 750.-) Påmeldingen er først gyldig etter betaling. Refunderes ikke etter påmeldingsfristens utløp.

Påmeldingsfrist: 2. november 2011 kl. 12. Begrenset antall plasser.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Demokrati, Etikk, Klima og miljø, Forvaltningspolitikk, Stat og kommune
Publisert 30. mars 2012 12:55