Om bidragsyterne

 

Tore Abrahamsen

Tore Abrahamsen er forskningskoordinator ved Handelshøyskolen BI. Han er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Abrahamsen har tidligere arbeidet i Norges Forskningsråd og i to av forløperne for Forskningsrådet (NTNF og NORAS). Han har også erfaring fra sentralforvaltningen gjennom tilsetting i det daværende Kommunal- og arbeidsdepartementet.
 

Andreassen

Marianne Andreassen er direktør for Senter for statlig økonomistyring (SSØ) og medlem i Partnerforums styringsgruppe. Andreassen er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og har bred erfaring fra offentlig sektor og fra næringslivet. Hun har tidligere vært seniorøkonom i Gjensidige NOR og konserndirektør i Sparebank 1 Gruppen. Andreassen har i flere perioder vært statssekretær, blant annet i Finansdepartementet.

Erling Barth

Erling Barth er dr. polit fra Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo. Han arbeider som seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning og professor II ved Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo. Han er tilknyttet senteret for Equality Social Organization and Performance (ESOP) og arbeider med temaer som arbeidsmarked, lønnsdannelse, produktivitet og velferdsstaten.

 

Bay

Ann-Helén Bay er direktør ved Institutt for samfunnsforskning. Hun er Dr. polit i statsvitenskap og forsker 1. Tidligere yrkeserfaring: Professor ved Høgskolen i Oslo, forskningsleder ved NOVA, førstekonsulent i Sosialdepartementet. Verv: Medlem av Scientific Advisory Board for European Social Survey i European Science Foundation (oppnevnt av Forskningsrådet) og leder av den norske seksjonen av EISS European Institute of Social Security. Bay er også medlem av Forskningsrådets styringsgruppe for evaluering av NAV-reformen.

Brockmann

Grete Brockmann er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun er Dr. polit i sosiologi fra UiO. Brockmann har vært gjesteforsker ved flere universiteter: Brüssel Université Catholique de Louvain, University of Berkeley, California og Boston College. Hun har utgitt en rekke bøker, bl.a. The Middle East Avenue, The Multicultural Challenge, Grenser for kontroll og A History of Immigration. I 2003 fikk hun Brageprisen som medforfatter av Norsk innvandringshistorie.

 

Tom Colbjørsen

Tom Colbjørnsen er rektor ved Handelshøyskolen BI og professor i organisasjon og ledelse. Han er utdannet siviløkonom og sosiolog. I 1984 tok han Dr. Philos-graden på et arbeid om ulikhet i arbeidsmarkedet. Colbjørnsen har lang erfaring både som forsker, foredragsholder og bedriftsrådgiver. Han har ledet og deltatt i flere regjeringsoppnevnte utvalg.

Jan Erik Grindheim er redaktør av tidsskriftet Stat & Styring og førsteamanuensis II ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Sammen med professor Anne Lise Fimreite har han skrevet boken Offentlig forvaltning, utgitt på Universitetsforlaget i 2007.
Foto: Malin Gjellestad.

Terje P Hagen

 

Terje P. Hagen er professor ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi (tidligere Senter for helseadministrasjon) ved Universitetet i Oslo. Han er dr. polit. fra Universitetet i Oslo. Hagen har tidligere vært forsker ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, og fra 1988 forskningsleder ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Hagen hadde i 1992/93 Fulbright-stipendiat ved Stanford University. I 2006/07 var han ansatt som gjesteforsker ved UC Berkeley.

Leif Arne Heløe

 

Leif Arne Heløe er professor (em.) i samfunnsodontologi ved UiO. Han har vært administrerende direktør ved Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), fylkesmann i Troms og sosial-og helseminister i Willochs regjering (1981-86). Heløe har hatt en rekke utrednings- og styreverv, bl a som leder av Statens sykehusråd. Heløe er nå tilknyttet Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). 

Per Richard Johansen

Per Richard Johansen er sjefsøkonom ved avdeling for analyse og kommuneøkonomi i KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Han har tidligere vært forskningsleder ved forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå, og høyskolelektor ved Høgskolen i Telemark. Johansen er Cand. oecon. fra Universitetet i Oslo.

Øyvind Kvalnes

 

Øyvind Kvalnes er filosof og førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Han er en erfaren tilrettelegger, foreleser og forsker. I 1998 forsvarte han sin doktorgradsavhandling ”Living with Moral Luck”. I ti år var han daglig leder for Humanistisk Akademi i Oslo, en liten enhet av filosofiske konsulenter. Kvalnes har skrevet tre bøker om praktisk filosofi på arbeidsplassen og mottok i 2005 Universitetsforlagets faglitterære pris for en av dem, ”Se gorillaen! Etikk i arbeid”.

Anne Karin Lindahl

Anne Karin Lindahl er utdannet lege og er spesialist i generell kirurgi og karkirurgi. Hun har medisinsk doktorgrad og mastergrad i helseledelse fra Universitetet i Oslo. Lindahl har hatt en rekke lederstillinger i helsevesenet, og har blant annet vært fagdirektør i Helse Sør-Øst. Hun er nå avdelingsdirektør i Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten, og er også professor II ved Senter for Ledelse og Organisering i Helsesektoren ved Handelshøyskolen BI.

Egil Marstein

Egil Marstein er 1.amanuensis (Dr.Oecon/PhD) ved Handelshøyskolen BI hvor han underviser og er fagansvarlig for Master- og Bachelorutdanningen (Fordypningsstudiet) for helsepersonell samt ansvarlig for organisasjonsinterne lederutviklingsprogram i kommunehelsetjenesten.  Marstein leder Senter for ledelse og organisering i helsetjenesten, et forskningssenter ved Institutt for offentlige styringssystemer (BI) som fokuserer spesielt på betingelser for klinikkledelse ("Ledelse i kliniske mikrosystemer").  Marstein leder også fagkomiten i det internasjonale samarbeidsprosjektet NETDOC et samarbeidsorgan for dr.gradsutdanning innen offentlig helsepolitikk (Dr. Public Health).

 

Axel W Pedersen

 

Axel West Pedersen er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Han er opprinnelig utdannet statstviter fra Universitetet i Århus og har doktorgraden fra Europauniversitetet i Firenze. Han har jobbet som forsker ved Fafo og NOVA. West Pedersens viktigste interessefelt er sammenlignende studier av velferdsordninger, velferdsholdninger og inntektsfordeling.

Jesper W Simonsen

 

Jesper W. Simonsen er divisjonsdirektør i  Norges forskningsråd. Han er utdannet landbruksøkonom og var forsker og forskningsleder i 14 år innenfor landbruksforskning med hovedvekt på miljø og internasjonalisering. I Bondevik I regjeringen (1997-2000) var han statssekretær i Miljøverndepartementet. I Forskningsrådet har han fra 2000 arbeidet med samfunnsvitenskapelig miljøforskning, utviklingsforskning, utenrikspolitisk forskning, Forskningsrådets Nordområdesatsing og bilateralt samarbeid. Simonsen skal lede den nye Divisjon for samfunn og helse som skal fremme forskning og innovasjon for å møte samfunnsutfordringer innenfor helse, velferd, utdanning og samfunnsorganisering.
Foto: Sverre Jarild
 

Lill Fanny Sæther

 

Lill F. Sæther har lang arbeids- og tillitsvalgterfaring fra både privat, kommunal og statlig sektor, inkludert fem år som leder av NTL Sentralforvaltningen.  Hun er Cand. Mag med sosiologi, rettssosiologi, offentlig rett og arbeidslivs- og prosjektstudium i fagkretsen. Hun har lang erfaring med internasjonalt faglig solidaritetsarbeid. Sæther har i dag et engasjement i Nei til EU.

Lars Wilhelmsen

 

 

Lars Wilhelmsen er prosjektdirektør i Arbeidsdepartementet. Han ledet arbeidet med NAV-reformen fram til reformen ble iverksatt i 2006. Wilhelmsen har tidligere  vært Arbeidsdirektør, direktør for Husbanken og ekspedisjonssjef i Kommunaldepartementet. Han ledet utvalget som i 2000 la fram NOU-en om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune. Wilhelmsen er cand.oecon fra Universitetet i Oslo.  

 

 

Partnerforums sekretariat
Kåre Svensson
er seniorrådgiver og har ledet Partnerforums sekretariat siden 2005. Han har historie hovedfag og har kontor hos forskningsdirektøren ved Universitetet i Oslo.

Frøydis Maurtvedt er førstekonsulent. Hun har mastergrad i pedagogikk og har siden 2009 hatt ansvaret for Partnerforums kontor ved BI.

 

 

Publisert 29. juni 2011 11:23 - Sist endret 19. mars 2013 10:17