Parallellsesjon A: Skole og demokratiferdigheter

Parallellsesjonen tar opp skolen som arena for utvikling av demokratiferdigheter. Vi byr på to innlegg og en kommentar før diskusjonen.

Program


Kl.13:00 Åpning ved sesjonsleder Hanna M. Jahr, medlem i arbeidsgruppe som følger opp reformen i lærerutdanningen.

Kl. 13:05   Ung deltakelse i et gammelt demokrati (pdf)
Guro Ødegård, forsker, Institutt for samfunnsforskning

  • Politisk integrasjon av unge er et satsingsområde for myndighetene. Forsøket med stemmerett for 16-åringer må forstås i et sånt lys. Men hvilke betingelser bør ligge til grunn for å gi ungdom rell makt og innflytelse? Passer ungdoms engasjement i inn i vårt gamle demokrati?

Kl. 13:25  Skolen som demokratiforberedende arena (pdf)
Janicke Heldal Stray, forsker, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO

  • Skolens samfunnsmandat er å forberede elevene til arbeids- og samfunnsdeltagelse. Ambisjonene for skolen er beskrevet i formålsparagrafen og læreplanverket. Hva betyr det at skolen skal være en arena som forbereder elevene til demokratisk deltagelse og hvordan kan vi forstå demokratisk medborgerskap som pedagogisk begrep?

Kl. 13:45 Kommentar ved Kjell Lars Berge, professor, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet, UiO

Kl. 14.00 Diskusjon

Tilbake til plenum kl. 14:30
 

Publisert 28. sep. 2011 12:11 - Sist endret 7. nov. 2011 09:37