Parallellsesjon B: Demokrati og korporative kanaler

Parallellsesjonen tar opp forholdet mellom demokratisk representativitet og påvirkning fra sterke interessegrupper. Case fra miljøpolitikken. Vi byr på to innlegg og en kommentar før diskusjonen.  

Program

Kl.13:00 Åpning ved sesjonsleder Eivind Hovden, avdelingsdirektør i Norges Forskningsråd
 

Kl. 13:05  Miljøpolitikk: fra korporatisme til lobbyisme, og fra Oslo til Brussel? (pdf)
Anne Therese Gullberg, forsker ved CICERO, Senter for klimaforskning

  • Om Interessegruppers deltakelse i miljø- og klimapolitikken i Norge og EU.
     

Kl. 13:25  Hvordan lages politikk? 
Per Sanderud, vassdrags- og energidirektør, NVE

  • Om hvordan politikk blir til i krysningsfeltet mellom politisk ledelse, byråkratiet, media og interesseorganisasjoner.
     

 
Kl. 13:45 Kommentar ved Harald Espeli, historiker og forsker ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI
 

Kl. 14.00 Diskusjon

Tilbake til plenum kl. 14:30

 

 

 

 

Publisert 28. sep. 2011 12:11 - Sist endret 7. nov. 2011 09:38