Offentlighetsloven – hvor mye åpenhet kan vi forvalte?

Partnerforums høstkonferanse 2012.

Demokrati krever åpenhet og debatt. Derfor er offentlighetsloven en av de viktigste lovene vi har.

Offentlighetsloven slår fast som hovedprinsipp at forvaltningens dokumenter er offentlige. Loven må også ses i sammenheng med Den europeiske menneskerettighets-konvensjon, som bl.a. forplikter Norge til å begrunne begrensninger i offentlig innsyn på samme måte som man begrunner forbud mot ytringer.

Målet om økt åpenhet i forvaltningen innebærer likevel også store utfordringer, bl.a. mht. personvern, ressursbruk og lovtolkninger.

På konferansen spurte vi om den nye offentlighetsloven har gjort Norge mer åpent og demokratisk – og hva slags problemer, dilemmaer og utfordringer loven bringer med seg.

  • Hvilke behov har allmennheten, forvaltningen og statsmaktene for henholdsvis mer eller mindre åpenhet?
  • Hvordan har Offentlig elektronisk postjournal påvirket forholdet mellom allmennheten og beslutningstagerne?
  • Er offentlighetens økende forventninger mulige å kombinere med krav om konfidensialitet og effektiv saksbehandling?
  • Har offentlighetsloven virket etter hensikten?

Program (pdf)

Program

08:30 Registering, kaffe/te og frukt
09:00 Velkommen - åpning ved Inga Bostad, prorektor ved Universitetet i Oslo
09:15 Offentlighetsloven - intensjoner, historie og forankring (pdf).
Jan Erik Grindheim, faglig koordinator ved Universitetet i Oslo
09:45 Konsekvenser av en allment tilgjengelig postjournal
- erfaringer fra OEP
(pdf).
Jon Håkon Odd, seniorrådgiver, Difi.
10:10 Pause
10:25 Innsyn i den forvaltningsmessige og politiske prosessen – ønske det, mene det, ville det, men…? (pdf)
Jan Fridthjof Bernt, professor, Universitetet i Bergen.
10:55 Evaluering av offentlighetsloven (pdf).
Toril Kristiansen Høyland,  avdelingsdirektør, Justis- og beredskapsdepartementet
11:20 Er offentlighet vanskeligere i kommunene? (pdf)
Hanne Harlem, kommuneadvokat i Oslo
11:45 Kommentar
Jan Fridthjof Bernt, professor, Universitetet i Bergen
11:50 Lunsj
12:45 Beslutningseffektivitet og offentlighet – en motsetning? (pdf)
Tom Colbjørnsen, rektor, Handelshøyskolen BI
13:15 For lite åpenhet? (pdf)
Arne Jensen, assisterende generalsekretær, Norsk Redaktørforening
13:40 Personvern og offentlighet -- nødvendigvis to uforenlige formål? (pdf)
Erik M. Boe, professor, Universitetet i Oslo
14:10 Pause
14:25 Åpenhetsutfordringer i forvaltningen (pdf).
Eva M. Sibbern, avdelingsdirektør, Kunnskapsdepartementet
14:50 Unntak fra offentlighet -- nødvendig i et demokratisk samfunn? (pdf)
Jon Wessel-Aas, advokat og partner i Bing Hodneland advokatselskap DA.
15:15 Kommentar
Jan Fridthjof Bernt, professor, Universitetet i Bergen
15:25 Avslutning ved Partnerforums sekretariat

Om foredragsholderne

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Demokrati, Juss, Effektivitet
Publisert 19. sep. 2012 12:38 - Sist endret 9. mars 2021 19:19