2013

Tidligere

Tid og sted: 1. nov. 2013 09:0016:00, Aud. 1, Georg Sverdrups hus, Blindern

På Partnerforums høstkonferanse så vi på konsekvensene den økende graden av internasjonalisering og europeisk integrasjon har for Norge.

Hvordan påvirkes Norges suverenitet, velferdsstat og statsforvaltning?

Tid og sted: 10. juni 2013 09:0016:00, Handelshøyskolen BI

Presentasjoner er lagt ut i programmet nedenfor!

Partnerforums vårkonferanse 2013 tok opp hvilke store endringer norsk statsforvaltning har gjennomgått de siste tre tiårene, og hva slags utvikling kan vi vente oss i fremtiden.

Hvordan må morgendagens forvaltere tilpasse seg? Hvordan kan offentlige virksomheter best løse sine samfunnsoppdrag i fremtiden?