2014

Tidligere

Tid og sted: 29. okt. 2014 09:0016:00, Handelshøyskolen BI, Nydalen

Partnerforums høstkonferanse rettet fokus mot fornyelsesprosesser i offentlig sektor gjennom bruk av markedsorienterte prinsipper for styring og organisering. I år bidro også "Næringslivsforum" inn i programmet.

Tid og sted: 3. juni 2014 09:0016:00, Universitetet i Oslo, Blindern, Georg Sverdrups hus, Aud. 1

Den nye regjeringen har et erklært mål om at «fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt for å sikre alle gode velferdstjenester.»  På Partnerforums vårkonferanse ser vi på hvilke krav og muligheter forvaltningen står overfor når dette målet skal nås.