Foredragsholdere på Partnerforums vårkonferanse 2014

Partnerforums vårkonferanse 2014 ser på hvilke utfordringer og muligheter statlig forvaltning står overfor, når regjeringens mål om at fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt skal nås.

Foredragsholderne kommer fra akademia, forvaltning og politisk ledelse, og presenteres nedenfor.

 

Marianne Andreassen er administrerende direktør i Lånekassen (fra høsten 2012). Hun er utdannet samfunnsøkonom og har bakgrunn som fagøkonom fra Finansdepartementet, høyskole, Stortinget og bank. Hun har vært statssekretær for to handelsministre og to finansministre på 90-tallet og senere konserndirektør i SpareBank 1 Gruppen. I 2004 ble hun tilsatt som direktør med ansvar for å bygge opp Direktoratet for økonomistyring (DFØ).
Jostein Askim er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han forsker på forvaltningsreformer, virksomhetsstyring i stat og kommune, særlig mål- og resultatstyring, og evalueringspraksis. Et gjennomgående tema i Askims forskning er hvilken rolle fakta spiller i beslutningsprosesser.

Jørgen Grønnegård Christensen er professor emeritus i offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Han er forfatter og medforfatter til bøker og artikler om alle sider av den offentlige sektor, senest i 2014 boken: "Embedsmandens verden af i går". Christensen har gjennom årene vært medlem av en rekke utvalg og kommisjoner i den danske sentralforvaltningen. Han er for tiden medlem av Tilsynet med Efterretningstjenesterne i Danmark.

Mattias Elg er professor og forsker i kvalitetsteknikk ved Institutt for økonomisk og industriell utvikling ved Linköpings Universitet i Sverige. Han er utdannet industri- og organisasjonspsykolog. Elg har flere års erfaring fra forskning og undervisning om helse- og velferdstjenester, innovasjon, kvalitetsutvikling og -måling, organisering og ledelse. Han har bl.a. skrevet rapporten "Mätningar för bättre styrning: att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet" for Innovationsrådet i Sverige.

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Han er en aktiv samfunnsdebattant og har skrevet en rekke bøker og artikler. I ”Øyeblikkets tyranni” og i flere andre bøker har han skrevet om utilsiktede bivirkninger av moderniteten.

Svein Gjedrem er finansråd. Han overtok som Finansdepartementets administrative leder den 11. juni 2011. Gjedrem begynte i Finansdepartementet i 1975 og har hatt flere lederstillinger i departementet, blant annet som ekspedisjonssjef i Økonomiavdelingen og finansråd fra 1996 og ut desember 1998. Fra 1. januar 1999 til og med 31. desember 2010 var han sentralbanksjef og leder av Norges Banks Hovedstyre.  Svein Gjedrem er utdannet cand. oecon. fra Universitetet i Oslo.

Andreas Hompland er sosiolog (mag. art.) fra Universitetet i Oslo og mest kjent som frilansjournalist, scenarist og forfatter. Hompland er blant annet spaltist i Dagbladet der han også var kulturredaktør i perioden 1985-1986. Han har vært redaktør av tidsskriftet Plan og arbeider nå med ei bok om historien til KS.

Maria Røhnebæk  har hovedfag i sosialantropologi og PhD i Teknologi, vitenskap og kultur fra Universitetet i Oslo. Hun har nylig forsvart doktorgradsavhandlingen: "Standardized Flexiblity - On the Role of ICT in the Norwegian Employment and Welfare Services (NAV)". Røhnebæk jobber nå som forsker 3 ved Østlandsforskning som holder til på Hamar og Lillehammer.

Ragnvald Sannes er førstelektor i IT-ledelse ved Handelshøyskolen BI, og har lang erfaring som foreleser og diskusjonsleder innen teknologi og innovasjon. Han er Ekonomie licentiat fra Handelshögskolan i Stockholm, har vært tilknyttet forskningsstiftelsen IMIT, og har veiledet mer enn 150 innovasjonsprosjekter for private og offentlige virksomheter.

Hans Solli-Sæther er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI og professor ved Høgskolen i Ålesund. Han forsker bl.a. på organisatorisk samhandling i offentlig sektor.
Publisert 5. mai 2014 14:21 - Sist endret 2. mars 2018 14:43