Partnerforums vårkonferanse 2014: Streaming

Video fra vårkonferansen 3. juni: "Smart stat i lommeformat? Om modernisering og effektivisering i forvaltningen."

Velkommen – åpning ved Ragnhild H. Hennum, prorektor, Universitetet i Oslo
Last ned mediefil
 
 
Modernisering på norsk
Andreas Hompland, frilanser
Last ned mediefil
 
 
Effektivisering gjennom mål- og resultatstyring
Jostein Askim, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Last ned mediefil
 
 
En effektiv forvaltning: Danske erfaringer og nye tiltag
Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus, Aarhus universitet
Last ned mediefil
 
 
Styring og produktivitet i staten
Svein Gjedrem, finansråd, Finansdepartementet
Last ned mediefil
 
 
Formålstjenlighet, kostnadseffektivitet og sektorovergripende samarbeid
Hans Solli-Sæther professor, 
Høgskolen i Ålesund/Handelshøyskolen BI
Last ned mediefil
 
 
Mätningar för bättre styrning
Mattias Elg, professor, Linköpings universitet
Last ned mediefil
 
 
Hvordan kompetanse og kompleksitet hemmer offentlige IT-prosjekter
Ragnvald Sannes førstelektor, Handelshøyskolen BI
Last ned mediefil
 
 
Digitalisering, effektivitet og fleksibilitet i NAV
Maria Røhnebæk, forsker 3, Østlandsforskning / (Ph.D, UiO, 2014)
Last ned mediefil
 
 
Er det rom for mot og gjennomføringskraft i statsforvaltningen?
Marianne Andreassen, adm. direktør, Statens lånekasse for utdanning;
medlem av Produktivitetskommisjonen
Last ned mediefil
 
 
Hvorfor effektivisering fører til ineffektivitet i den digitale tidsalder
Thomas Hylland Eriksen, professor, Universitetet i Oslo
Last ned mediefil
Publisert 2. juni 2014 14:59 - Sist endret 19. des. 2017 16:48