2015

Tidligere

Tid og sted: 16. okt. 2015 09:0015:45, Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

Partnerforums høstkonferanse 2015 tok for seg big data-teknologiens akselererende utvikling og konsekvensene for samfunnet og for offentlig forvaltning. Hva er potensialet og hva er farene?

Tid og sted: 27. mai 2015 09:0015:40, Handelshøyskolen BI, C1-060

Partnerforums vårkonferanse 2015 tok for seg hvordan beslutninger egentlig treffes i Norge. Hvilke hindre oppstår som følge av motsetningene mellom politisk og økonomisk rasjonalitet?