Store datamengder - store spørsmål

Partnerforums høstkonferanse 2015 tok for seg big data-teknologiens akselererende utvikling og konsekvensene for samfunnet og for offentlig forvaltning. Hva er potensialet og hva er farene?


Video fra konferansen

Program

08:30

Registrering, kaffe/te og frukt

09:00

Velkommen ved Ole Petter Ottersen, rektor, Universitetet i Oslo  
Praktisk informasjon ved Partnerforums sekretariat

 

«1984»: Overvåkningssamfunnet, sikkerhet, sårbarhet, personvern

09:10

Dataeksplosjonen – muligheter og utfordringer (pdf)
Martin Giese, professor, Institutt for informatikk, UiO

09:45

Det digitale sårbarhetsutvalgets anbefalinger (pdf)
Olav Lysne, professor ved Institutt for informatikk ved UiO; leder av Digitalt sårbarhetsutvalg.

10:20

Pause

10:35

Big Data – personvernprinsipper under press (pdf)
Catharina Nes, seniorrådgiver ved Datatilsynet

11:00

Kan loven beskytte oss mot overvåkingssamfunnet? (pdf)
Dag Wiese Schartum, professor ved Senter for rettsinformatikk, UiO.

  «En vidunderlig ny verden»? Revolusjonerende muligheter
11:35

The data revolution is here (pdf)
Arnoldo Frigessi, professor ved i statistikk ved UiO og leder av «Big Insight» - Senter for forskningsbasert innovasjon.

12:10 Lunsj

13:10

Hvordan avslører vi svindel? (pdf)
Ingrid Hobæk Haff, seniorforsker ved Norsk regnesentral

13:35

Helsedata som big data – sett fra helseregistrene (pdf)
Marta Ebbing, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet

14:00

 Pause

 

«Informasjonskampen» Maktforskyvning og organiseringsutfordringer

14:15

Maktforskyvning i organisasjoner (pdf)
Ragnhild Silkoset, professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI

14:50

Har stordata definisjonsmakt? Og hva innebærer det for samfunnet? (pdf)
Gisle Hannemyr, universitetslektor ved Institutt for informatikk, UiO

15:15

Big Data i offentlig sektor – muligheter og utfordringer
Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Om bidragsyterne og foredragene

Om konferansen

Den teknologiske revolusjon som i flere tiår har endret både samfunnet og offentlig forvaltning, er kommet inn en ny fase. Vi står ved terskelen til samfunnsovergripende forandringer som innebærer fantastiske muligheter mht. tjenester og menneskelig samhandling, men også betydelige farer og etiske dilemmaer knyttet til personvern, overvåkning og sikkerhetsutfordringer.

Når man skal utnytte de nye mulighetene og samtidig foregripe farer og risikoer, er evnen til å håndtere svært store datamengder – big data -- avgjørende. Her sikter vi til informasjon som kan brukes til å analysere og forklare vår adferd, gjerne i sanntid, og datasett som ofte er så store eller komplekse at det er vanskelig å analysere disse med tradisjonelle dataprosesseringsverktøy.

Samtidig arbeider både statlige og private aktører for å ligge i forkant av utviklingen, mht. lagring, beregninger, søking, deling, visualisering og annen anvendelse av de enorme informasjonsmengdene. Dette har dyptgripende konsekvenser – ikke bare for hvordan hverdagen for enkeltpersoner og statsapparatet ser ut, men også for hvordan teknologien endrer maktforhold og krav til organisering og tilpasning.

På konferansen så på hvordan statsforvaltningen og vi som innbyggere bør forholde oss til den nye teknologien.

  • Hvordan vi kan utnytte de nye mulighetene, men samtidig være godt rustet mot alt fra datatyveri og -misbruk, spionasje og terrortrusler til et overvåkningssamfunn hvor statlige fullmakter er blitt for vide? Hvordan bør vi forberede oss på de radikale endringene som vi vil se mht. tjenester og produkter?
     
  • Hva betyr denne utviklingen mht. overvåkning, innsamling og omsetning av informasjon – når data om enkeltpersoner, befolkningsgrupper og virksomheter blir en av fremtidens mest verdifulle varer, som det er vanskelig å ha kontroll over?

Arrangør

Partnerforum
Emneord: IKT, Tjenester, Digitalisering, Forvaltningspolitikk, Sikkerhet
Publisert 24. aug. 2015 12:25 - Sist endret 10. des. 2018 13:00