Gjennomføring forbudt?   Om beslutninger, investeringer og rasjonalitet

Partnerforums vårkonferanse 2015 tok for seg hvordan beslutninger egentlig treffes i Norge. Hvilke hindre oppstår som følge av motsetningene mellom politisk og økonomisk rasjonalitet?

Program

08:30

Registrering, kaffe/te og frukt

09:00

Velkommen ved Inge Jan Henjesand, rektor, Handelshøyskolen BI (video)
Praktisk informasjon ved Partnerforums sekretariat

09:10

Presentasjon av tema ved konferanseleder Werner Christie, spesialrådgiver, Handelshøyskolen BI (video)

09:20

Statsbudsjett og regnskap i en verden med politikk, taktikk og usikkerhet (pdf) (video)
Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for økonomistyring og leder av Børmer-utvalget.

09:35

Organisering for effektivitet i beslutningsprosessene (pdf) (video)
Leif Helland, professor, Handelshøyskolen BI

10:10

Veivalg og gjenvalg (pdf) (video)
Jon H. Fiva, professor, Handelshøyskolen BI

10:45

Pause

11:00

Virksomhetsrasjonalitet: politiske og økonomiske perspektiver (pdf) (video)
Hans Christian Holte, skattedirektør, Skattedirektoratet

11:35 Beslutninger i hybride, offentlige organisasjoner - perspektiver og utfordringer (pdf) (video)
Tom Christensen, professor, Universitetet i Oslo
12:10 Lunsj
13:00

Produktivitet og offentlige beslutningsprosesser (pdf) (video)
Jørn Rattsø, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU

13:35

Rasjonalitet, byråkrati og offentlig styring (pdf) (video)
Åge Johnsen, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

14:10

Pause

14:25

"Høringsrunden" ledet av Werner Christie (video)

  • Kristin Clemet, leder av tankesmien Civita og tidligere statsråd
  • Marte Gerhardsen, leder av Tankesmien Agenda
  • Svein Gjedrem, tidl. finansråd.
15:35

Oppsummerende kommentar –
hva kan utvalget ta med seg fra denne konferansen?
Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for økonomistyring og leder av Børmer-utvalget.

Program i pdf.

 

Om konferansen

Partnerforums vårkonferanse 2015 arrangeres i samarbeid med et regjeringsoppnevnt utvalg som ledes av direktør Øystein Børmer ved Direktoratet for økonomistyring. Utvalget skal vurdere ulike tiltak som kan gi oss bedre beslutninger og effektiv gjennomføring.

Beslutninger og gjennomføring i staten er avhengig av noen viktige ingredienser: Systemet som er bygget opp for beslutning og gjennomføring, menneskene som skal ta beslutningene -- og deres rasjonalitet.

Politikkens grunnleggende oppgave er å velge gode løsninger og tiltak for samfunnet. Hvordan ser dagens statlige beslutningssystem ut på politisk og administrativt nivå? Er beslutningssystemene bygd opp med grunnforutsetningen om økonomisk rasjonalitet? Hindrer eller fremmer dagens system de gode beslutninger?

Rasjonalitet kan defineres som evnen til å relatere midler til mål. Vårt politiske system baserer seg på at beslutninger om lovgivning, investeringer og bevilgninger treffes av rasjonelle beslutningstakerne. Hva skjer dersom beslutningssystemer er bygget opp rundt økonomisk rasjonalitet, mens beslutningstakerne følger en politisk rasjonalitet? Og hva skjer f.eks. når koalisjoner av aktører (lobbygrupper) øker sin profesjonalitet?

De fleste beslutningstakerne velger å holde seg til vedtatte rammer for beslutninger, selv om de har mulighet til å endre dem. Hvorfor gjør de det? Hvilket handlingsrom har politikerne og brukes systemet slik det bør?

Konferansen fokuserer på effektiv ressursbruk og forutsigbarhet. Kan vi få mer ut av pengene ved å forbedre kravene til beslutningsgrunnlag, styringsinformasjon og budsjettregler?

Om bidragsyterne

Arrangør

Partnerforum, Børmer-utvalget
Emneord: Forvaltningspolitikk, Økonomi, Samferdsel, Stat og kommune, Stat og kommune
Publisert 4. mars 2015 11:53 - Sist endret 10. mars 2021 09:51