Høstkonferansen: Er byråkratiet for introvert?

Hvilken funksjon har byråkratiet i en tid preget av populistiske krefter, endringer og en mediestyrt virkelighet? 

Samfunnet og forvaltningen er i endring. Byråkratiet har et særlig ansvar for det langsiktige og kunnskapsbaserte og skal sikre stabilitet, konstitusjonelle regler og sannhetsplikt. Hvilke betingelser må vi forholde oss til for å utøve et godt byråkratisk håndverk? Er byråkratiet rigget for fremtiden, og tilstrekkelig lydhør for akademia og samfunnsutviklingen vi står overfor? Hvordan er samspillet mellom politikere, byråkrater og etater? Hvilke maktfaktorer og relasjoner er i spill, og hvordan ser alt dette ut fra utsiden?  

 

Med forbehold om endringer

08:30 Registrering, kaffe/te og frukt
09:00 Velkommen ved UiOs prorektor Gro Bjørnerud Mo
09:10 Praktisk informasjon og presentasjon av tema ved Partnerforums sekretariat

09:15

DEL 1: HVILKEN KOMPETANSE TRENGER FREMTIDENS BYRÅKRATI?

 

Innledning ved John-Arne Røttingen, administrerende direktør for Norges forskningsråd

 

Et tydeligere globalt/internasjonalt mandat for departementene

 

Kompetansebygging for departementene
Tor Saglie, spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet

 

Verdidrevet, en ny modell for samspill mellom akademia og samfunn 

Thomas Hoholm, førsteamanuensis Handelshøyskolen BI
  Panelsamtale ledet av Linn Stalsberg
10:40-11:00 Pause med enkel bevertning

11:00-12:00

DEL 2: SAMSPILL OG DYNAMIKK I POLITIKKUTFORMING

 

Dynamikk mellom byråkrater og politikere
Kristin Halvorsen

 

Faglig etatsstyring med departementet i ryggen. Tolgasaken som case (arbeidstittel)
Anne Pauline Jensen, direktør i Statens sivilrettsforvaltning

12:00-13:00 Lunsj
13:00-14:15 DEL 3: HVA SLAGS KUNNSKAP ER RELEVANT FOR POLITIKK OG FORVALTNING, OG HVOR FÅR MAN DEN FRA?

 

Forskning og forvaltning – to ulike verdener eller tett sammenvevd? 
Taran Mari Thune, professor ved UiO

 

Hvordan tar byråkratiet i mot kunnskap fra forskerne? En kommentar til Thunes innlegg
Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV

  Case fra utdanningsinstitusjon
14:15 Pause med enkel servering

14:30-15:45

DEL 4: HVILKEN FUNKSJON HAR BYRÅKRATIET I EN TID DER POPULISTISKE KREFTER FÅR STADIG STØRRE SPILLEROM?

 

Embetsverkets plikt til å sikre faglighet og rettssikkerhet
Fredrik Sejersted, regjeringsadvokat

 

Hva kan jeg som byråkrat og embedsmann gjøre utfra de grunnleggende forvaltningsverdiene? 
Fredrik Bøckman Finstad, ekspedisjonssjef i Sivilavdelingen i Justis og beredskapsdepartementet.
 

Avslutning: Skråblikk på byråkratiet

15:40 Slutt

PÅMELDING

Gratis inngang for ansatte hos partnerne (deltakeravgift er allerede betalt via medlemsbidraget til Partnerforum). Deltakeravgift for alle andre interesserte er kr. 1500,- (studenter/honnør kr. 750,-)

Påmelding partnere

 

Påmelding ikke-medlemmer

Publisert 3. sep. 2019 09:26 - Sist endret 3. sep. 2019 11:49