Forskningsbruk i offentlig forvaltning

Hva er «god» forskning sett fra embetsverkets ståsted, og hvordan kan det forenes med forskernes syn på det samme?   

Bildet kan inneholde: Team.

Konferansen - som skulle vært avholdt i vår, avholdes som en serie webinarer ila oktober/november. Meld deg gjerne på, og motta info om datoer direkte på epost.

Under er noen av spørsmålene vi vil forsøke å besvare. Har du innspill til temaet ta gjerne kontakt med oss. 

  • Hvorfor finner forskere det så vanskelig å formidle forskningen?
  • Hvorfor opplever ikke alltid byråkrater forskning som relevant? 
  • Hva er gode praksiser eller møteplasser for kunnskapsoverføring? 
  • Hvorfor får ikke allmenheten bedre tilgang til forskernes arbeid? 
  • Kunnskapsbasert styring i praksis – hvordan rigge virksomhet, sektor og departement?
  • Verdiskapende samarbeid mellom samfunn og akademia
  • Hvordan kan forskningen bidra til omstilling, innovasjon og vekst i Norge?
  • Hva kan vi lære av kommunene?

 

PÅMELDING

Gratis deltakelse. OBS: Se bort fra informasjon i påmeldingsskjema om faktura og servering.

Påmelding for partnerne. Hvem er partner?

Påmelding partnere

Påmelding for alle andre Studenter og eksterne

Påmelding ikke-medlemmer

 

 

Emneord: Forvaltningspolitikk, Demokrati, Stat og kommune, Styring, Effektivitet, Økonomi, Ledelse
Publisert 30. jan. 2020 12:41 - Sist endret 27. okt. 2020 11:33