Høstkonferanse: Fremtidens kompetansebehov i staten

Vi som er ansatt i statsforvaltningen skal ivareta borgerne og demokratiet. Hva slags kompetanse trenger offentlig forvaltning i dag og i fremtiden? Hvordan lærer vi, og hvordan vet vi at kompetansetiltakene virker? 

Her viser lederen for universitetets elektroniske regneanlegg Per Ofstad frem regneanlegget som for første gang ble benyttet i kommunevalget i 1967

Kompetansebehov endrer seg i takt med samfunnet. Her viser lederen for universitetets elektroniske regneanlegg Per Ofstad frem regneanlegget som for første gang ble benyttet i kommunevalget i 1967. Også avbildet: rektor Vogt, universitetsdirektør Trovok og prorektor Brodal. Foto: NTB

Byråkratene - menneskene i staten - er en helt sentral ressurs, og kompetansen vi besitter må ivaretas og utvikles. Hvilken kompetanse er spesifikk for offentlig sektor, og hvordan kan denne forvaltes best mulig? Hvordan forbereder forvaltning og utdanningsinstitusjoner seg til fremtidens kompetansebehov? Partnerforum legger til rette for en dagskonferanse om dette temaet, og inviterer alle interesserte til å delta fysisk på arrangementet som vil finne sted i universitetets aula. Dette arrangementet vil ikke strømmes da vi ønsker å bidra til nettverksbygging og samtaler på tvers av virksomheter.

Målgruppe

Ansatte i staten, og de som er opptatt av statens kompetansebehov. HR-ansvarlige for kompetanse i egen virksomhet,

Program
 

(Programmet er under utarbeidelse)

08:30    Registrering, kaffe/te og frukt

09:00    Velkommen ved Universitetet i Oslo
 

09:15-10:45 Del 1: Hva mener vi med kompetanse? Hva er spesifikt for offentlig sektor?

11:00-12:00 Del 2: Virker tiltakene våre - lærer vi av evalueringer og gjennomganger?

12:00-13:00 Lunsj i Domus Bibliotheca

13:00-14:00 Del 3: Hva slags kompetanse trenger offentlig forvaltning i dag og i fremtiden?

14:15-15:30 Del 4: Hvordan forbereder utdanningsinstitusjonene seg til fremtidens kompetansebehov?

Påmelding

 

Påmelding

 

Emneord: Forvaltningspolitikk, Demokrati, Stat og kommune, Styring, Effektivitet, Økonomi, Ledelse
Publisert 30. juni 2022 11:32 - Sist endret 5. juli 2022 11:01