Blockchain-teknologi - mer revolusjonerende enn internett?

Hvilken betydning vil blockchain få for forvaltningen?

Hva er blockchain?  Blockchain er den underliggende teknologien til bitcoin. Det er en logg/kjede med informasjonskapsler, og skal man foreta en endring i kjeden må alle deltakere i kjeden godta endringen. Dette gjør blockchain til en av de sikreste online it-systemene verden har sett.
Blockchain-teknologien vil også radikalt kunne forandre hvordan vi jobber, den vil kunne gjøre tredjepart i en transaksjon overflødig og mye manuell saksbehandling kan bli unødvendig.
.
* Hvordan vil dette påvirke forvaltningen?
* Hvordan vil forvaltningen kunne ta det i bru?
* Hva er nytteverdien og hva er farene?

Program

 Bitcoin og blokk-kjede: Eksplosivt også i offentleg sektor?  (PDF)
Svein Ølnes, forsker, Vestlandsforskning
 Fra vugge til grav med Blockchain (PDF)
Nader Aeinehch, arkitekt, Skatteetatens Service og IT-partner
• Tillitsinfrastruktur: Altinn og registre vs Blockchain (PDF)
Cathrine Holten, avdelingsdirektør Brønnøysundregistrene
• Datautveksling og samhandling i offentlig sektor – refleksjoner om blockchain (PDF)
Christian Thindberg, avdelingsdirektør IT forretningspartner, NAV
• Når en statisk forvaltning møter en dynamisk teknologiutvikling (PDF)
Arild Haraldsen, kommentator Digi.no
• Diskusjon ledet av Arild Haraldsen

 

 

 

Om presentasjonene

Svein Ølnes vil snakke om dei grunnleggjande eigenskapane ved blokk-kjedeteknologien, eksemplifisert med Bitcoin. Vidare vil han fortelje om skilnader på opne og lukka blokk-kjeder og kva bruksområde ein kan sjå for seg i offentleg  sektor, og også vise til eksempel på forsøk med blokk-kjedeteknologi, både i Norge og andre land. 

Nader Aeinehchi vil snakke om hvordan Blockchain ser lovende ut for å få en mer effektiv og sikker digital forvaltning, herunder Skatteetatens kjerneområder nemlig skatt og særavgifter samt Fokeregisteret, Imidlertid er Blockchain en upløyd mark i Skatteetaten.  Som et forsøk på utprøve teknologien, kjørte vi i sommer 2017  en Proof of Concept der fokuset var å forene sikker digital forvaltning med personvern.  For oss er Blockchain en ny reise med nye opplevelser som vi under dette foredraget ønsker å fortelle om.

Arild Haraldsen vil snakke om at offentlig sektor må få en produktivitetsvekst gjennom "digitalisering". Men er kost/nytte-modellene og styringsstrukturen i offentlig sektor tilpasset bruk av ny teknologi som blockchain?

 

Om bidragsyterne

Svein Ølnes har vore forskar ved Vestlansforsking sidan 1996 og forskingsområdet er IKT i offentleg sektor. Han oppdaga Bitcoin i 2011 og vart veldig fascinert då han etter ei stund forstod korleis systemet fungerer og også såg at det er store mulegheiter utanom reint økonomiske transaksjonar. Han har publisert fleire artiklar på temaet blokk-kjede i offentleg sektor.

 

 

Nader Aeinehchi jobber som arkitekt i Skatteetaten.  For tiden er Nader opptatt av å anvende blokkjedeteknologien samt kunstig intelligens til sikker identitetsforvaltning, datakvalitet, personvern og kryptovalutaer. Tidligere jobbet Nader som hovedarkitekt for forprosjektet for Modernisering av Folkeregisteret og senere som teknisk arkitekt for hovedprosjektet.  Frem til 2013 jobbet Nader som sjefsarkitekt i Evry og har erfaring fra områdene Offentlig, Telekom samt Bank og Finans
 

Cathrine Holten er leder for avdeling digitalisering ved Brønnøysundregistrene, med ansvar for blant annet Altinn og Felles Datakatalog. Hun kom fra stillingen som avdelingsdirektør for utvikling og forvaltning i Helsedirektoratet og var deres representant i arbeidet med statlige felleskomponenter. Før den tid jobbet hun som sjefsarkitekt for Altinn II plattformen, og har også erfaring som IT-rådgiver i NAV og Moderniseringsdepartementet. Hun er utdannet innen informatikk.

 

 

 

Christian Thindberg er avdelingsdirektør for IT Forretningspartner i NAV, en enhet med ansvar for å drive frem nye digitaliseringsinitiativ. Han har tidligere vært gründer og utvikler, samt IT Direktør i Sporveien og i SAS Braathens. Christian har studert informatikk ved UiO og har to mastergrader i strategi og ledelse fra BI.                        

 

 

Arild Haraldsen er selvstendig konsulent i Digi.no og har tidligere vært adm. direktør i stiftelsen NorStella som arbeidet med utvikling av standardiserte IKT-formater for samhandling. Stiftelsen var en sterk pådriver for samhandling mellom offentlige etater, og mellom offentlig og privat sektor. I den forbindelse deltok Haraldsen i forskningsprosjektet Semicolon som hadde som oppgave bl.a å kartlegge hindinger for elektronisk samhandling. Han skriver i dag kommentarartikler om dette temaet på freelance-basis i digi.no.

 

 

 

Om Partnerforums nettverk og seminarserie om digitalisering i statsforvaltningen

Vi møter nye og revolusjonerende digitale muligheter, som også forvaltningen må ta i bruk og tilpasse sine målgrupper. Vi står ved terskelen til samfunnsovergripende forandringer som innebærer fantastiske muligheter mht. tjenester og menneskelig samhandling, men også betydelige farer og etiske dilemmaer. Utviklingen gjør at vi må ta stilling til store og til dels problematiske spørsmål rundt overvåkning, sikkerhet, sårbarhet, personvern, forskyvning av maktforhold.
Hvordan kan statsforvaltningen best møte disse mulighetene og utfordringene?  

Mål for nettverket:

  • Få fram aktuelle problemstillinger og forventninger, bevisstgjøre ansatte i hos våre partnere og bidra til utveksling av relevant erfaring/kunnskap.
  • Avholde nettverksserie (6 seminarer 2016-2018) om den raskt skiftende digitale virkelighetens innvirkning på statsforvaltningen.

Målgruppe: alle partneransatte som er opptatt av digitaliseringsarbeidet i statsforvaltningen. Nettverksseminarene er kun åpne for partnernes ansatte.

En arbeidsgruppe med representanter fra partnerne møtes mellom seminarene og fremmer forslag til seminarprogram.

For mer informasjon: se nettverkets nettside (link)

 

 

 

Emneord: Digitalisering, IKT Innovasjon, Effektivitet
Publisert 21. des. 2017 12:51 - Sist endret 10. des. 2018 12:56