2007

Partnerseminarer 2007

Sist endret 23. aug. 2011 12:36 av froydism@uio.no

Er det noe ved den norske samfunnsmodellen som gjør oss gode på innovasjon?

Partnerforums medlemmer ble invitert til spesialseminar hos Norges forskningsråd  23. januar 2008

Sist endret 9. sep. 2011 14:23 av froydism@uio.no
Sist endret 18. jan. 2016 08:51 av froydism@uio.no
Sist endret 18. jan. 2016 08:50 av froydism@uio.no

Økonomisk utvikling og situasjonen i Nordområdene

Sist endret 18. jan. 2016 08:51 av froydism@uio.no
Sist endret 25. aug. 2011 13:49 av froydism@uio.no
Sist endret 18. jan. 2016 08:50 av froydism@uio.no
Sist endret 18. jan. 2016 08:51 av froydism@uio.no

Ullevål universitetssykehus hadde tre mindre seminarinnlegg i 2007, samtlige var justerte innledninger fra tidligere fellesseminarer i Partnerforums regi.