Partnerseminar for Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)

Økonomisk utvikling og situasjonen i Nordområdene

Program:

 • Situasjonen i norsk og internasjonal økonomi 
  ved forsker Andreas Benedictow, SSB.
 • Situasjonen i Nordområdene i forhold til økonomisk aktivitet og klimaendringer
  ved forsker Solveig Glomsrød, SSB.
 • Regjeringens nordområdestrategi 
  ved spesialrådgiver Geir Westgaard, Utenriksdepartementet.
 • Nord-Norge – fra problembarn til  “The land of Hope and Glory”?
  ved førsteamanuensis i fiskerihistorie, Bjørn-Petter Finstad, Universitetet i Tromsø.
 • Barentssamarbeidet – Norges regionale muligheter i samarbeidet med Russland i nord
  ved Thomas Nilsen, nestleder Barentssekretariatet.
 • Spørsmål, diskusjon og avslutning ved Morten Fjeldstad, Partnerforum
   

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Økonomi, Klima og miljø, Internasjonalt, Forvaltningspolitikk
Publisert 25. aug. 2011 13:48 - Sist endret 18. jan. 2016 08:50