Partnerseminar for Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Program:

  • Varslingsrutiner i statstjenesten, ved Målfrid Irene Krane, rådgiver Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
  • Etikk - i og utenfor forvaltningen ved professor Svein Aage Christoffersen, Det teologiske fakultet, UiO
     

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Etikk
Publisert 25. aug. 2011 13:49 - Sist endret 18. jan. 2016 08:50