Partnerseminarer for Ullevål universitetssykehus

Ullevål universitetssykehus hadde tre mindre seminarinnlegg i 2007, samtlige var justerte innledninger fra tidligere fellesseminarer i Partnerforums regi.

1) 17. april 2007:

Hva må til for at varslere skal oppfattes som noe annet enn brønnpissere?
ved Knut Ruyter, sekretariatsleder for Den nasjonale komite for medisinsk forskningsetikk og professor II ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
 

2) 7. juni 2007:

Styringsformer, ledelse og velferdsutvikling - perspektiver fra helsesektoren
ved Ole T. Berg, professor, Det medisinske fakultet, UiO
 

3) 21. juni:

Etikk i forvaltningen
ved Svein Aage Christoffersen, professor, Det teologiske fakultet, UiO.
 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Velferd og helse, Etikk, Styring
Publisert 25. aug. 2011 13:49 - Sist endret 18. jan. 2016 08:51