Den nordiske modellen og innovasjon

Er det noe ved den norske samfunnsmodellen som gjør oss gode på innovasjon?

Partnerforums medlemmer ble invitert til spesialseminar hos Norges forskningsråd  23. januar 2008

Det kan synes som et paradoks at et land som tilsynelatende investerer relativt lite i forskning, har et næringsliv som leverer høy produktivitet og vekst. Er det noe ved den norske kulturen og samfunnsmodellen som setter ansatte, bedrifter og
organisasjoner bedre i stand til å lære, innovere og gjøre bruk av forskning?


Program

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Innovasjon
Publisert 23. aug. 2011 12:36